Istället för större kommuner – mer samverkan

LOKALT. Trycket för att slå ihop kommuner på central nivå ökar. Men Kommunutredningens ordförande Niklas Karlsson (S) ser det mer angeläget att ändra lagar och strukturer som hindrar fruktbart samarbete mellan kommuner.

Cirka 50 kommuner har färre än 8 000 invånare. När man senast slog samman kommuner, 1974, var just 8 000 den gräns som man pekade ut för att en kommun skulle klara sina skyldigheter. Sedan dess har befolkningen minskat i nästan varannan kommun, men befolkningen för landet som helhet har ökat med närmare två miljoner sedan dess. En kraftfull urbanisering med andra ord.

Trots det har regeringen inte gett den pågående parlamentariska kommittén som utreder hur kommunernas framtid ska se ut i uppdrag att slå ihop kommuner.

– Våra förslag kommer att bygga på frivillighet. Vi tar inte och ritar om den stora kommunkartan över Sverige, säger Niklas Karlsson (S) som leder den parlamentariska kommittén som fått namnet Kommunutredningen.

Login