Debatt

Inhumant att kalla ”missbruk” för bristande vandel

Att regeringen anser att beroendesjukdom kan vara möjlig grund för utvisning är djupt oroande. Det skriver forskare, läkare, debattörer och organisationer verksamma inom alkohol- och narkotikafrågor.

”Att använda ′missbruk′ – eller problem med alkohol eller andra droger som vi hellre skulle uttrycka det – som grund för att utvisa en människa från landet är helt förkastligt ur såväl ett medmänskligt som etiskt och rättssäkert perspektiv.”
”Att använda ′missbruk′ – eller problem med alkohol eller andra droger som vi hellre skulle uttrycka det – som grund för att utvisa en människa från landet är helt förkastligt ur såväl ett medmänskligt som etiskt och rättssäkert perspektiv.”Foto: Robin Haldert/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Sven Andreasson
Professor i socialmedicin Karolinska institutet 
Annica Bergström
Vice ordförande Föräldraföreningen mot narkotika 
Maria Dahlstedt
Verksamhetschef Convictus 
Jennie Gejel
Vice ordförande Brukarföreningen Stockholm 
Joar Guterstam
Överläkare, medicine doktor och ordförande Svensk förening för beroendemedicin 
Daniel Jacobs
Ordförande Föreningen tryggare ruspolitik 
Ponthus Jessmor
Förbundsordförande Nykterhetsrörelsens scoutförbund 
Mikael Johansson
Ordförande Skånes brukarförening 
Björn Johnson
Professor i socialt arbete Malmö universitet 
Martin Kåberg
Överläkare, medicine doktor, Beroendecentrum Stockholm och Karolinska institutet 
Peter Moilanen
Chef för Narkotikapolitiskt center 
Lucas Nilsson
Förbundsordförande IOGT-NTO 
Mia Nilson
Generalsekreterare Hela människan 
Filip Nyman
Förbundsordförande Ungdomens nykterhetsförbund 
Mari Ribjer
Förbundsordförande RFHL (hela livet) 
Christine Sander
Vice ordförande BARO, Brukaranhörigas riksorganisation 
Ninni Wallström
Socialpedagog Ensamkommandes förbund  
Emmeli Wulfstrand
Förbundsordförande Verdandi 
Mona Örjes
Förbundsordförande Junis 

Den 14 oktober offentliggjorde Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna det så kallade Tidöavtalet, vilket ska ligga till grund för partiernas samarbete under mandatperioden. Där finns en rad förslag som på olika sätt berör alkohol- och narkotikafrågor. Det är förslag som utlovar en mer sammanhållen och jämlik vård, bättre stöd för anhöriga och närstående samt prioriterade insatser för människor med psykisk ohälsa.

”Helt förkastligt”

Men samtidigt som partierna vill se en stärkt beroendevård lägger de under rubriken Migration och integration fram ett förslag om att utreda möjligheten att utvisa ”utlänningar av bristande vandel”. Med begreppet ”bristande vandel” avses allt från deltagande i våldsbejakande organisationer och association med kriminella organisationer till prostitution och missbruk. I avtalet står att utländska medborgare som lever i Sverige har en ”skyldighet att uppvisa respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar och inte i handling missakta befolkningen”.

Att trots den kunskap vi har i dag om alkohol- och andra drogproblem införa möjligheten till utvisning på dessa grunder anser vi vore ovärdigt och oförenligt med en modern rättsstat.

Vi som undertecknar den här artikeln representerar flera olika alkohol- och narkotikapolitiska synsätt, och våra analyser av vilka åtgärder som krävs för att motverka alkohol- och narkotikaproblem skiljer sig ibland åt. Men i detta fall är vi rörande överens. Att använda ”missbruk” – eller problem med alkohol eller andra droger som vi hellre skulle uttrycka det – som grund för att utvisa en människa från landet är helt förkastligt ur såväl ett medmänskligt som etiskt och rättssäkert perspektiv. Formuleringen ”bristande vandel” och de exempel som uppges visar snarare på en bristande kunskap om beroendeproblem, och en inhuman syn på människor i behov av stöd och vård.

Skydda individuella rättigheter

I debatten om Tidöavtalet har det lyfts fram att ett villkor om ”missbruk” funnits med redan i 1980 års utlänningslag. Det stämmer, men det gällde inte utvisning utan nekande av uppehållstillstånd, och enbart i fall där personen kunde anses ”vara farlig för någon annans personliga säkerhet”. Detta ströks med rätta ur lagen redan 1989. Att trots den kunskap vi har i dag om alkohol- och andra drogproblem införa möjligheten till utvisning på dessa grunder anser vi vore ovärdigt och oförenligt med en modern rättsstat.

Vår förhoppning är att justitieminister Gunnar Strömmer (M) delar vår uppfattning. När han fick frågan om ”bristande vandel” i SVT:s Agenda var hans svar att avsikten inte är att använda villkoret som grund för utvisning av människor i en socialt utsatt situation. Eftersom Strömmer själv har bakgrund i den ideella organisationen Centrum för rättvisa, med syfte att främja skyddet av individuella fri- och rättigheter, litar vi på att han står fast vid detta uttalande, då det inte är förenligt med att utvisa människor på grund av ”missbruk”.

Ändra direktivet

Vi har tillsammans en bred bakgrund och kompetens – från forskning, anhörigstöd, behandlingsvård och egen erfarenhet av beroende – utifrån den uppmanar vi regeringen att exkludera ”missbruk” ur det kommande direktivet för utredningen om bristande vandel. I stället önskar vi att kraft läggs på att leva upp till avtalets mål om sammanhållen vård och behandling för människor som har problem med alkohol eller andra droger. Och detta oavsett människors bakgrund och ursprung.

Nämnda personer

Emmeli Wulfstrand

Förbundsordförande Verdandi
fil. kand. i statsvetenskap (Örebro uni., 2005)

Lucas Nilsson

Förbundsordförande IOGT-NTO

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024