Inga planer på att sänka räntan – "Utrymmet är begränsat"

PENNINGPOLITIK. Riksbanken försöker dra sitt strå till stacken för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. I den strategin ligger inte någon dramatisk sänkning av styrräntan.

– Det finns nog bekymmer i ekonomin för att ge sig på det experimentet, säger Stefan Ingves.

Redan i mars aviserade Riksbanken att den var beredd att rusta verktygslådan för att kunna möta de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen. Sedan dess har en rad åtgärder kommit från centralbankens sida. 

För det första tillhandahåller banken lån till företag via banker. Banken har beslutat att kunna låna ut upp till 500 miljarder kronor den vägen. Hittills är det bara 165 miljarder av dessa som utnyttjats.

Den andra delen är att Riksbanken har köpt räntebärande värdepapper. Även där har Riksbanken satt gränsen till 500 miljarder kronor. I dag har knappt hälften av det, 228 miljarder, köpts.

Login