Debatt

Ideella organisationer: L och KD behöver stå upp för ett starkt bistånd

Under valrörelsen har Liberalerna och Kristdemokraterna upprepade gånger påpekat att de inte kan tänka sig att rubba på det svenska biståndets nuvarande nivå. Nu gäller det att fortsatt stå upp för dessa åtaganden, skriver företrädare för en rad ideella organisationer.

Kommer Busch och Pehrson hålla fast vid enprocentsmålet?
Kommer Busch och Pehrson hålla fast vid enprocentsmålet?Foto: Jonas Ekströmer/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Anna Stenvinkel
Generalsekreterare ForumCiv
Martin Nihlgård
Generalsekreterare IM
Anna Sundström
Generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center
Petra Tötterman Andorff
Generalsekreterare Kvinna till Kvinna
Jesper Hansén
Generalsekreterare MyRight
Helena Thybell
Generalsekreterare Rädda barnen
Louise Lindfors
Generalsekreterare Afrikagrupperna
Karin Lexén
Generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Niclas Lindgren
Direktor PMU
Mattias Brunander
Tillförordnad generalsekreterare Diakonia
Maria Nyberg
Generalsekreterare Union to Union
Charlotta Norrby
Generalsekreterare Svenska missionsrådet
Annelie Börjesson
Ordförande Svenska FN-förbundet
Erik Lysén
Chef Act Svenska kyrkan
Anna Tibblin
Generalsekreterare We Effect
Andreas Stefansson
Generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén
Mariann Eriksson
Generalsekreterare Plan International Sverige 

Pandemi, klimatkris, krig i Ukraina – världen drabbas av kris efter kris – och värst drabbas de som har minst. Det är anmärkningsvärt att valrörelsen till stor del saknade ett globalt perspektiv, men Liberalerna och Kristdemokraterna förnyade sina löften om att fortsatt stå upp för enprocentsåtagandet och ett starkt bistånd. Nu är det viktigt att inte svika detta löfte under kommande regeringsförhandlingar.

Låt behoven styra

Bland partierna i Ulf Kristerssons regeringsunderlag vill Moderaterna dra ned på biståndet med nästan en tredjedel och Sverigedemokraterna vill halvera det för att finansiera satsningar på hemmaplan. Med de globala utmaningar vi står inför kommer ett minskat stöd till internationellt samarbete inte leda till ökad trygghet och säkerhet i Sverige.

Moderaterna talar ofta om att effektivisera och att biståndets nivå ska styras av de behov som finns, snarare än dagens åtagande om att biståndet ska uppgå till en procent av BNI. Men om behoven ska styra är det knappast läge att skära i biståndet.

I dag backar demokratin globalt. Civilsamhällesföreträdare, människorättsaktivister, miljöförsvarare och hbtqi-personer attackeras och mördas. Organisationers rätt att verka begränsas och yttrandefrihet inskränks. Klimatkrisen eskalerar. Den globala hungerkatastrofen är ett faktum. Ändå vill Moderaterna skära i biståndet med 30 procent. Det låter inte behovsstyrt och det låter verkligen inte som en effektivisering. Snarare riskeras den stabilitet som är grundläggande för att långsiktigt utvecklingssamarbete ska ge resultat.

Hjälp på plats

Sverigedemokraterna vill gå ännu längre och halvera biståndet. Skulle de verkligen vara intresserade av att hjälpa på plats och minska antalet människor som tvingas fly från de fruktansvärda konflikter som avlöser varandra borde de tänka om, och se att vägen till stabilitet i vår omvärld går genom ökat internationellt samarbete, inte ökad isolering.

Men om behoven ska styra är det knappast läge att skära i biståndet.

Under valrörelsens gång har de andra två partierna i Kristerssons regeringsunderlag, Liberalerna och Kristdemokraterna, upprepade gånger påpekat att de inte kan tänka sig att rubba på det svenska biståndets nuvarande nivå. Så sent som den 31 augusti sa Kristdemokraternas biståndspolitiska talesperson att man ”kan lita på att Kristdemokraterna kommer att stå upp för enprocentsmålet”. Företrädare för Liberalerna har tidigare kallat enprocentsåtagandet i biståndet för ”en röd linje”.

”Ett katastrofalt misstag”

Nu gäller det att fortsatt stå upp för dessa åtaganden. Valrörelsen saknade till stora delar någon form av globalt perspektiv. Det vore ett katastrofalt misstag om partierna även i regeringsförhandlingarna glömde bort Sveriges roll i världen och potentialen i internationellt samarbete.

Nämnda personer

Anna Tibblin

Generalsekreterare We effect

Anna Stenvinkel

Generalsekreterare ForumCiv
pol. kand. (Uppsala uni., 1995)

Petra Tötterman Andorff

Generalsekreterare Kvinna till Kvinna, ordförande för biståndsnätverket Concord Sverige
Master i freds- och konfliktvetenskap

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00