I dag avgörs kommunernas framtid

VÄNTAN ÖVER. I dag ska Niklas Karlsson (S) lämna över Kommunutredningen till regeringen. Ett kontroversiellt förslag om skuldavskrivning väntas. I övriga delar är det locket på från kommitténs medlemmar.

I tre år har Kommunutredningen haft i uppdrag att se över den svårknäckta nöten hur kommunerna ska klara sitt uppdrag i framtiden. Men i dag är det dags för den parlamentariska kommittén att lämna över utredningen till civilminister Lena Micko (S). 

Kommunutredningen fick ett brett, men på samma gång smalt, uppdrag. Brett på det sättet att det är många frågor som ska utredas.  

“En parlamentariskt sammansatt kommitté ges i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar.”, står det i kommittédirektivet

Login