Analys av 
Johanna Alskog

Hur ska Renmarkskommittén komma i mål?

Den parlamentariska Renmarkskommittén lyckades inte ens samla sig bakom en övergångslösning för småviltsjakten och fisket i renbetesland – utan M, KD och SD reserverade sig. Det är svårt att se hur ordförande Eric M. Runesson, med tre av tidöpartierna på tvären, ska lyckas lotsa kommittén i mål.

Lapplands samebyar har sannolikt rätt att bestämma över småviltsjakten och fisket på sina områden, enligt Renmarkskommitténs juridiska bedömning. Det är en följd av Girjasdomen från Högsta domstolen. Men bland politikerna i kommittén finns ingen majoritet för ett sådant förslag.
Lapplands samebyar har sannolikt rätt att bestämma över småviltsjakten och fisket på sina områden, enligt Renmarkskommitténs juridiska bedömning. Det är en följd av Girjasdomen från Högsta domstolen. Men bland politikerna i kommittén finns ingen majoritet för ett sådant förslag.Foto: Henrik Montgomery/TT
0:000:00