Debatt

Humana: Vi ger inte upp om våra ungdomar

När gängkriminaliteten brer ut sig i samhället noterar företrädare för Humana att intresset att hjälpa ungdomar med problem minskar. Men rädslan för ungdomarnas kriminalitet är överdriven. Tvärtom behövs fler personer och kvalitetssäkra metoder i arbetet med ungdomarna som fastnar i nedåtgående spiraler. Vi ger inte upp om våra ungdomar, skriver Titti Lilja och Therese Holtz, Humana. 

”Men även om vi skulle hitta alla lämpliga familjer i världen så är det inte så enkelt att detta är lösningen för alla våra ungdomar”, skriver debattörerna. 
”Men även om vi skulle hitta alla lämpliga familjer i världen så är det inte så enkelt att detta är lösningen för alla våra ungdomar”, skriver debattörerna. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Gängkriminaliteten har blivit en del av vår vardag. I nyheterna matas vi närmast dagligen om hur farliga ungdomar är. Men detta är inte en tid då vi ska dra oss undan av rädsla, utan vi som vuxna behöver ta ett kliv framåt för ungdomarnas och samhällets skull. Det finns fungerande metoder och insatser för att hjälpa ungdomar, även med svåra beteendeproblem, innan de riskerar att förstöra livet för sig själva och andra. Vissa av dem fungerar bäst i familjehem – det betyder att helt vanliga, välfungerande familjer kan vara med och hjälpa ungdomarna, och oss alla, med dessa enorma personliga och samhälleliga utmaningar.

Minskar normbrytande beteende hos unga

Ungdomar som riskerar att hamna helt snett och råka i gängens klor saknar ofta det stöd hemma som behövs för att ta sig ur ett destruktivt beteende och sammanhang. Då hör socialtjänsten av sig till oss för att hitta andra lösningar under en period.

Vi som arbetar med flera behandlingsmetoder, både i HVB (hem för vård och boende) och familjehem, ser att olika insatser passar olika ungdomar i olika perioder i livet. Just nu har en insats som kallas TFCO lyfts fram i både SVT och TV4. Det är en insats som Socialstyrelsen rekommenderar eftersom det finns evidens för att placering i en behandlingsfamilj minskar normbrytande beteende hos unga. Vi som arbetar med TFCO tycker att insatsen är fantastisk och önskar att den skulle komma fler till gagn.

Behovet av fler platser i familjehem i allmänhet och med insatser som TFCO i synnerhet, är enormt. Tyvärr ser vi och alla som arbetar med verksamheten att det generellt är färre intresserade, och att rädslan för ungdomar med kriminell bakgrund många gånger är överdriven. Därför söker vi med ljus och lykta efter familjer som skulle kunna göra en stor insats för dessa ungdomar.

Inte en perfekt lösning för alla 

Alla våra familjer som fungerar som familjehem får ett omfattande konsulentstöd. När vi arbetar med förstärkta familjehem och behandlingsfamiljer för TFCO har vi ett stort nätverk av professionella medarbetare runt omkring familjen, vilket ökar tryggheten. Skydds- och riskbedömningar görs naturligtvis om det skulle vara aktuellt.

Men även om vi skulle hitta alla lämpliga familjer i världen så är det inte så enkelt att detta är lösningen för alla våra ungdomar. Modellen bygger på att man har en familj eller andra viktiga vuxna som vill delta i behandlingen. Det är tyvärr inte så för många av våra ungdomar.

När ungdomar har hamnat i en destruktiv spiral, så är det viktigt att de snabbt får behandling och stöd.

När ungdomar har hamnat i en destruktiv spiral, så är det viktigt att de snabbt får behandling och stöd. Detta kan ske enligt TFCO, i ett familjehem eller i det egna hemmet med öppenvårdsinsatser eller i ett HVB. Det viktigaste är att man matchar individen med rätt plats. Det såväl en familjehemsplacering som en HVB-plats kan bidra till är att skapa de ramar som ungdomen behöver och en skolgång som fungerar; viktiga skyddsfaktorer mot normbrytande beteende.

Vi ger inte upp när det gäller våra ungdomar, utan kommer att fortsätta vårt arbete med att förbättra och utöka metoder som fungerar. Vi behöver också fortsätta med att följa upp de insatser vi gör så att vi ser att de har effekt. Och vi kommer fortsätta leta efter fler vuxna och familjer som vill vara med och bidra i det arbetet. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00