Höga PPM-avgifter ska tvingas ner

PENSION. Avgifterna i PPM-fonderna ska sänkas med ett nytt avtalsförslag som Pensionsmyndigheten har skickat ut på remiss till fondbolagen.

Höga fondavgifter gröper ur sparkapitalet i premiepensionen. Det avtal som Pensionsmyndigheten nu vill införa den 1 januari 2015 innebär att högsta avgiften i räntefonder blir 1 procent och i övriga fonder 2 procent, före rabatter. Efter den obligatoriska rabatten i PPM-fonder blir avgifterna högst 0,42 procent i räntefonder och 0,8 procent i andra fonder.

Pensionsmyndigheten räknar med att begränsningarna ska öka pensionsspararnas kapital med 150 miljoner kronor.

Av de 846 fonderna i premiepensionssystemet berörs 259 av förslaget. 

Login