Hallå där Gudrun Nordborg (V) – Sveriges färskaste riksdagsledamot

HALLÅ DÄR. Gudrun Nordborg (V), 74 år från Umeå, har tagit över Jonas Sjöstedt plats i riksdagen efter att denne har lämnat riksdagen och slutat som partiledare för Vänsterpartiet. Nordborg vill jobba med frågor som berör klass, kön och antirasism.

Riksdagens senaste ordinarie ledamot heter Gudrun Nordborg. Hon är riksdagens tredje äldsta ledamot och har en lång yrkeskarriär som jurist bakom sig.

– Jag stämmer ganska väl med Vänsterpartiets partiprogram. Utifrån egna erfarenheter är det främst frågor om klass och kön, men också om klimat-, demokrati- och antirasism som jag vill driva.

– Jag är jurist och mitt yrkesliv började på 1970-talet med några år i tingsrätt och sedan hovrätt. Efter det har jag huvudsakligen jobbat vid Umeå universitet som lektor i rättsvetenskap, med särskilt intresse för frågor om makt och kön. Sedan 1999 var jag anställd vid Brottsoffermyndigheten som informationschef fram till pensioneringen.

Login