Genomförandet av Nagoyaprotokoll snart i hamn

AVTAL. Enligt ett lagförslag från regeringen kan Nagoyaprotokollet ratificeras av Sverige i höst – ett år senare än klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) hade hoppats på.

Johanna Alskog
Fakta
Exempel: Företaget B hämtar en resurs eller en traditionell kunskap från företaget A, som i sin tur har hämtat resursen eller kunskapen från ursprungsleverantören U. U finns i ett land som är part till Nagoyaprotokollet. B måste undersöka om landet har några regler för tillträde till resursen eller kunskapen och vad de reglerna i så fall innebär. Om sådana regler innebär att det krävs ett tillstånd för tillträde, måste B undersöka om A har ett sådant tillstånd. Om reglerna innebär att det krävs en överenskommelse med U som reglerar villkoren för användningen, måste B undersöka om A har en sådan överenskommelse med U och undersöka vad överenskommelsen innebär i fråga om hur resursen eller kunskapen får användas och hur nyttan av användningen ska fördelas. A ska föra över all relevant information till B, vilket gör det lättare för B att fullgöra sin undersökningsplikt. 

Källa: regeringens proposition om den så kallade undersökningsplikten, att visa tillbörlig aktsamhet, i Nagoyaregleringen

Nagoyaprotokollet är ett internationellt avtal från 2010 om hur världens genetiska resurser ska fördelas rättvist. Stora delar av överenskommelsen är genomförd i Sverige genom en EU-förordning. Nu har regeringen lämnat

Dokumentation

BESLUTSKEDJAN – PROPOSITION

Vad händer nu?

Regeringen har lämnat över propositionen till riksdagen. Riksdagsledamöterna kan nu lämna sina motförslag, följdmotioner. Därefter ska den behandlas av miljö- och jordbruksutskottet, innan det är dags för riksdagen att rösta.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 augusti 2016. Därefter kan regeringen ratificera Nagoyaprotkollet.

Regeringens proposition (2015/16:161) Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser


Altinget logoRikspolitik
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget rikspolitik får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00