Fritzon (S): Klimatanpassad EU-budget leder till gröna jobb

FRAMTID. Hur stor del av EU-pengarna som ska gå till gränsbevakning, klimatomställning eller jordbruksstöd är frågor som manglas i pågående förhandlingar om EU:s långtidsbudget. EU-parlamentarikern Heléne Fritzon (S) tror att nya jobb kommer med klimatomställningen.

Bryssel. Långtidsbudgeten är avgörande för vilken riktning EU ska verka mellan 2021 till 2027. Trots att tiden är knapp kan medlemsländerna inte komma överens och hittills har fyra budgetförhandlingar havererat.

– Det som beslutas på EU-nivå påverkar svenskarna mycket i deras vardag, säger svenska EU-parlamentarikern Heléne Fritzon (S) till Altinget, och menar att två tredjedelar av alla beslut i kommuner och regioner berörs av EU-politiken.

Heléne Fritzon är ordförande för EU-parlamentets socialdemokratiska partigrupp och även ledamot i bland annat utskottet för sysselsättning och sociala frågor.

Login