Förskolan ska granskas

FÖRVALTNING. Skolinspektionen ska göra en ”flygande granskning” av förskolan.

Granskningen innebär att Skolinspektionens inspektörer gör oanmälda besök och följer en utvald avdelning på en förskola. Inspektörerna samlar in data genom observationer och enstaka intervjuer. Personalen får också svara på en enkät.

Skolinspektionen ska på detta besöka 110 förskolor. Granskningen är av "kartläggande karaktär" och resultatet ska sammanställas på övergripande nivå och är inte en del i tillsynen av enskilda skolor.

Förskolorna är slumpvis utvalda och är både fristående och kommunala. Huvudmännen, alltså de kommuner och företag eller organisationer som driver förskolorna, får information om besöken, men inte när de kommer att ske eller vilka förskolor som berörs.

Forrige artikel Dricksvattenutredning får lämna delrapport Næste artikel Inspelade förhör får användas oftare
Så satsar partierna i skuggbudgetarna

Så satsar partierna i skuggbudgetarna

GRAFIK. Sverigedemokraternas satsning på pengar till medborgarna är den satsning som sticker ut mest jämfört med regeringens. Samtidigt vill alla oppositionspartier ge mer till sjukvård än januaripartierna. Klicka runt i grafiken och se skillnaderna på respektive utgiftsområde.