Försäkringskassan föreslår mindre krångel

SOCIALFÖRSÄKRING. Försäkringskassan har tagit fram sex förslag som ska förenkla för bland andra föräldrar, nyanlända och sjuka.

I årets antikrångelkatalog som har lämnat till regeringen föreslår Försäkringskassan att kravet på sjukanmälan vid aktivitetsstöd tas bort. Vid beräkning av livränta vill kassan få använda en schablon för att räkna semesterersättning och semesterlön.

För nyanlända vill Försäkringskassan få möjlighet att fatta interimistiska beslut om bostadsersättning och etableringstillägg. Kassan vill också kunna fatta beslut om de förmånerna retroaktivt.

Försäkringskassan föreslår också att det ska gå att bevilja tillfällig föräldrapenning för föräldrar vars barn har dött redan från dödsdagen.

Login