Debatt

Företagsfrämjande reformer kan förbättra integrationen

I landets särskilt utsatta områden är det företag inom besöksnäring, vård och service som anställer de boende. Om integrationspolitiken prioriterar villkoren för dessa tjänsteföretag kommer de kunna anställa fler och skapa ytterligare värde för Sverige, skriver företrädare för Almega.

Tjänstesektorn har visat sig vara en stark integrationsmotor, skriver debattörerna.
Tjänstesektorn har visat sig vara en stark integrationsmotor, skriver debattörerna.Foto: Ali Lorestani/TT
Ann Öberg
Fredrik Östbom
Patrick Joyce
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Valet är över. Åtminstone för allmänheten. Redan innan en ny regering kan ta plats i Rosenbad tar det verkliga arbetet vid för politikerna. Framtida reformer ska mejslas fram genom förhandlingar, kompromisser och kohandel.

Företagens avgörande betydelse

Samtidigt är prognoserna för svensk ekonomi dystra. Inflationen skenar, räntorna stiger och människors tillgångar krymper. Konsumtionen minskar. Svensk ekonomi spås gå in i en lågkonjunktur nästa år och tillväxten krympa från drygt två procent i år till under 0,5 procent nästa år.

Energikrisen och gängkriminaliteten är givetvis fortsatt centrala och viktiga frågor. Men även frågor om jobb och företagande måste upp på dagordningen. Företagens betydelse för Sverige är helt avgörande. Lösningen på utmaningarna för svensk ekonomi och arbetsmarknad ligger följaktligen i att ge dem så bra förutsättningar som möjligt. För att stärka välfärden och frigöra resurser till såväl rättsväsende som försvar måste det löna sig att arbeta – för alla. Inte minst med tanke på förestående lågkonjunktur.

Dessvärre är situationen på sina håll redan i dag ansträngd. Långtidsarbetslösheten har bitit sig fast. 160 000 personer är långtidsarbetslösa enligt Arbetsförmedlingen. Utanförskapet växer. Samtidigt skulle hälften av de närmare 800 000 personer i arbetsför ålder som i dag lever på sociala ersättningar kunna ta ett arbete.

Rätt kompetens saknas

Den privata tjänstesektorn är Sveriges främsta tillväxtmotor. Sektorn står för drygt hälften av vår BNP och skapar dessutom tre av fem nya jobb. Tjänstesektorn har även visat sig vara en stark integrationsmotor. I landets särskilt utsatta områden är det företag inom besöksnäring, vård och service som anställer de boende. Om integrationspolitiken prioriterar villkoren för dessa tjänsteföretag kommer de kunna anställa fler och skapa ytterligare värde för Sverige.

Samtidigt skulle hälften av de närmare 800 000 personer i arbetsför ålder som i dag lever på sociala ersättningar kunna ta ett arbete. 

För att öka sysselsättningen måste incitamenten både att anställa och att arbeta öka. Det måste också bli enklare för företagen att hitta rätt kompentens. De arbetsmarknadspolitiska insatserna måste effektiviseras och anpassas till dagens, men även morgondagens, arbetsmarknad.

Sänk arbetsgivaravgiften

Ett stort tillväxthinder för många företag är Sveriges höga anställningskostnader. Genom att sänka arbetsgivaravgifterna skulle det bli mer lönsamt att anställa och därmed skulle nya jobb kunna skapas. Även de höga svenska skatterna på arbete måste sänkas eftersom de tillsammans med bidragssystemen minskar drivkrafterna till arbete.

Sveriges välstånd bygger på att fler arbetar. Det är tjänsteföretagen som kan anställa fler. Det är hög tid att genomföra de reformer som hjälper dem göra det.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00