Följdmotionerna och oklarheten kring demokrativillkoren för civilsamhället

Bara Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade inkommit med följdmotioner till propositionen om demokrativillkoren när deadline gick ut. ”Vi har varit måna om att få en tillämpbar lagstiftning på plats, och vi stödjer propositionen till största delen. Vi vill snabbt gå vidare med det här förslaget, inte dra det i långbänk”, säger kulturutskottets ordförande Amanda Lind (MP).

Miljöpartiets kulturpolitiska talesperson Amanda Lind säger att definitionen i demokrativillkoren av vem som ska räknas som företrädare är det som har vållat starkast oro i civilsamhället.<br>
Miljöpartiets kulturpolitiska talesperson Amanda Lind säger att definitionen i demokrativillkoren av vem som ska räknas som företrädare är det som har vållat starkast oro i civilsamhället.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Anders Gustafsson

I följdmotionerna har de tre partierna sammanlagt tio ändringsförslag till propositionen. (se faktarutor.)

Miljöpartiets ändringsförslag
  • att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att företrädarskapet bör avgränsas till personer i ledande ställning och angivna exempel på roller anpassas till det, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  • att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av undantagsregeln i fråga om upprepat agerande, både i relation till arvsfonden och i relation till trossamfunden, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  • att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska genomföra en kontinuerlig utvärdering och uppföljning av det nya regelverket och att civilsamhällets organisationer involveras, t.ex. genom en process via Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD), och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Amanda Lind, som också är sitt partis kulturpolitiska talesperson, berättar om tanken bakom Miljöpartiets tre punkter. 

Altinget logoRikspolitik
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget rikspolitik får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00