Fem månader senare – regeringens klimatgrupp har haft möte

LEDTIDER. I början av sommaren inrättade regeringen ett särskilt klimatkollegium med totalt åtta statsråd. Nu har de haft sitt allra första möte.

I början av juni inrättade regeringen ett klimatkollegium i syfte att "stärka regeringens arbete med att nå klimatmålen och att genomföra den klimatpolitiska handlingsplanen".

I kollegiet skulle statsminister, miljö- och klimatministern, närings­minis­tern, finansministern, infrastrukturministern, energi- och digitaliserings­ministern, landsbygdsministern och finansmarknads- och bostadsministern ingå.

– Klimatet är vår tids stora ödesfråga och den kan inte lösas med stuprörstänkande. Alla relevanta politikområden måste bidra till en omställning av hela samhället, sade miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) i pressmeddelandet den 9 juni.

Login