DS: Uppdragsbeskrivning om genomförande av principöverenskommelsen om ett nytt och parallellt offentligt studiestöd

Utredaren har överlämnat "Uppdragsbeskrivning om genomförande av principöverenskommelsen om ett nytt och parallellt offentligt studiestöd" till utbildningsdepartementet.

Förhandlings- och samverkansrådet PTK (PTK), IF Metall Kommunalarbetareförbundet, och Svenskt Näringsliv har förhandlat om anställningsskydd och omställning. Parternas förhandlingar har resulterat i en principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd. Regeringskansliet har beslutat om tre interna bokstavsutredningar för att genomföra partsöverenskommelsen.

Uppdraget innebär att biträda Utbildningsdepartementet med att lämna förslag till hur principöverenskommelsen ska genomföras i linje med parternas förslag i de delar som rör ett nytt och parallellt offentligt studie­stöd. I uppdraget ingår att lämna ändamålsenliga förslag till författningsändringar samt nödvändiga följdändringar.

Uppdraget ska redovisas genom att publiceras i Departementsserien (Ds) senast den 15 maj 2021. Därefter fortgår ett arbete för att förslagen ska kunna beslutas och träda i kraft före halvårsskiftet 2022.

Altinget logoRikspolitik
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget rikspolitik får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00