DS: Behov av hjälp med andning och sondmatning

Utredaren har överlämnat "Behov av hjälp med andning och sondmatning" till socialdepartementet.

I promemorian föreslås att hjälp med andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login