Det gnisslar mellan S och LO

ANALYS. Både Stefan Löfven och Karl Petter Thorwaldsson försökte tona ner spänningarna mellan Socialdemokraterna och LO. Men brandtalen till trots – spänningarna består.

Januariavtalet innehåller ett antal svårsmälta ingredienser för Socialdemokraterna. Än mer svårsmälta är de för fackföreningarna. Det är framför allt förändringar i LAS och fri hyressättning i nyproduktion som kritiseras.  

På Socialdemokraternas kongress blev det tydligt att Stefan Löfven, partiledare och Karl-Petter Thorwaldsson, LO-ordförande använde sin respektive talartid för att försöka tona ner spänningarna. Stefan Löfven talade om vikten av facklig-politisk samverkan.  

– Arbetarrörelsens två grenar delar en historia – men vi delar också en framtid. Då som nu, har vi ett svar på de utmaningar som tiden och omvärlden slungar emot oss. Svaret är detta: Vi klarar det. Därför att vi möter det tillsammans, sade Löfven. 

Något jubel utbröt inte. 

Hyllade C och L

När det senare på dagen var dags för LO:s ordförande att tala så var det en närmast övertaggad Karl-Petter Thorwaldsson som eldade upp åhörarna med ett klimax där han skrek ”vi är fan bäst i världen” från scenen. Talet kan vid en första anblick ses som ett långt försvarstal för att det var rätt av partiet att ingå avtalet.  

Karl Petter Thorwaldsson framhöll att beslutet var fattat i dialog med LO. Och att det var en enhällig LO-styrelse som tyckte att det var rätt att ingå samarbete över blockgränsen.  

– Jag tycker också att vi ska erkänna att Centern och Liberalerna gjorde ett modigt val. För det är inte enkelt för de heller att göra det ställningstagande de gjorde, sade Thorwaldsson. 

Applåder följde och so far so good.

Hyllar inte innehållet

Men sedan började Thorwaldsson prata om innehållet i avtalet. Och åhörarnas applåder ökade medan Stefan Löfvens applåder avtog. 

– Vi kan inte fortsätta att lika aktivt driva att vi ska ha bort vinst ur välfärd. Inte bra. Naturligtvis ska vi ha vinstförbud i välfärden, sade Thorwaldsson. 

– Vi tvingades acceptera delar av marknadshyror i nybyggen. Nej, vi gillar inte marknadshyror. Vi är emot det i Socialdemokraterna. 

– Att Arbetsförmedlingen ska privatiseras. Inget bra. 

Problem kommer

I det korta perspektivet lyckades Löfven och Thorwaldsson med ansatsen, att lugna leden. Att måla upp bilden av att alternativet hade varit betydligt värre. Men hur de ska lyckas i det längre perspektivet är mer oklart. 

Thorwaldsson pratar om arbetsgrupper mellan facket och regeringen. Men faktum kvarstår. Det går inte som Thorwaldsson att bara utgå från rubriken. Det är klart att det hade varit en dröm för Socialdemokraterna att kunna locka över C och L till ett avtal för att sedan fylla det med nytt innehåll. Men det är inte så avtal fungerar, så vad arbetsgrupperna ska komma fram till är oklart.  

Det som däremot står klart är att Stefan Löfven med allra största sannolikhet kommer att värna uppgörelsen med C och L.  

Spänningarna består

När Socialdemokraterna själva bestämde namnet på uppgörelsen valde de Januariavtalet. Lösa överenskommelser går att dra sig ur, bryter man ett ingånget avtal kallas det för avtalsbrott, “Avtalsbrott föreligger när en part inte presterar i enlighet med avtalet” (Avtalslagen 2010). Nu vet vi att Januariavtalet inte är ett avtal i juridisk mening. Men “straffet” i det här fallet skulle ändå  vara att Stefan Löfvens regering spricker och att han aldrig kommer kunna få sitt mittensamarbete igen.  

Det är pris som Stefan Löfven inte kommer att vara beredd att betala. Det hjälper inte hur högt Karl Petter Thorwaldsson än skriker från en talarstol. 

Forrige artikel De är favoriter att ta över Liberalerna  De är favoriter att ta över Liberalerna  Næste artikel Luttrad finansminister levererar högerbudget Luttrad finansminister levererar högerbudget
Glad sommar – lästips för semestern

Glad sommar – lästips för semestern

SOMMARUPPEHÅLL. Altinget Rikspolitik går på semester. Om du inte kan få nog av Altinget så hittar du här några guldkorn från våren. Nästa nyhetsbrev kommer i mitten på augusti.