Om  
Johan Pehrson

De blir experter i Pehrsons nya råd

Arbetsmarknads- och integrationsministern har inrättat ett nytt arbetsmarknadspolitiskt råd. Tillsammans med nio experter ska han utbyta kunskap och idéer om arbetsmarknadens utmaningar.

Albin Bohlin

På grund av det rådande ekonomiska läget och den pågående lågkonjunkturen har arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) inrättat ett arbetsmarknadspolitiskt råd. Rådet är en expertgrupp som ska använda sina kunskaper och erfarenheter för att ge inspel till ministern.

Rådet kommer att träffas två till tre gånger per år och kommer att bidra med synpunkter och idéer. Lågkonjunkturens påverkan på arbetsmarknaden och hur strukturella problem, såsom långtidsarbetslöshet, kan komma att förvärras av det ekonomiska läget är två av de frågor som kommer att behandlas.

Experterna i det arbetsmarknadspolitiska rådet
  • Lars Behrenz – docent vid Linnéuniversitetet 
  • Lars Calmfors – professor emeritus vid Stockholms universitet och forskare vid Institutet för näringslivsforskning
  • Anders Forslund – professor emeritus i nationalekonomi vid Uppsala universitet och forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
  • Marie Gartell – avdelningschef på Tillväxtanalys och disputerad nationalekonom
  • Maria Hemström Hemmingsson – generaldirektör för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering och disputerad nationalekonom
  • Lena Hensvik – professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet
  • Maria Mindhammar – generaldirektör för Arbetsförmedlingen
  • Eva Samakovlis – analysdirektör på Arbetsförmedlingen och disputerad nationalekonom
  • Ulrika Vikman – analytiker vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, disputerad nationalekonom

Nämnda personer

Johan Pehrson

Partiledare Liberalerna, arbetsmarknads- och integrationsminister
Jur. kand. (Uppsala uni., 1996)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00