Danmark omlokaliserar över 3000 statliga jobb

UTBLICK. Danska regeringen flyttar cirka 3 400 statliga arbetsplatser i en andra omlokaliseringsvåg. Att jämföra med Sverige där den senaste omlokaliseringen gällde cirka 500 tjänster.

Av: Kristine Korsgaard och Johan Manell

Totalt 3427 statliga arbetsplatser flyttas eller nyetableras som ett led i den danska regeringens andra omgång av utflyttningar. I den tidigare omgången flyttades knappt 3 900 arbetsplatser. I Sverige går omlokaliseringen betydligt långsammare. Den senaste omlokalisering omfattade endast cirka 500 tjänster.

– Från regeringens sida ska man ta intryck från det som danskarna gör. Det har jag sagt till Ardalan Shekarabi (civilminister (S) reds.anm) tidigare. Vi uppfattar Danmark som ett litet land till ytan men de själva uppfattar ändå att det är viktigt att göra en förändring för förtroendet för staten i hela landet, säger Håkan Svenneling (V), riksdagsledamot och ledamot av landsbygdskommittén, till Altinget.

Login