Då ska kulturutskottet behandla demokrativillkoren

Riksmötets öppnande är nu avklarat, och inför höstens arbete kan man notera datumen för när kulturutskottet ska behandla frågan om demokrativillkoren.

0:000:00