Brist i älgfinanser

JAKT. Det behövs en ny och mer långsiktigt finansiering när det gäller förvaltningen av landets älgstam. Dagens finansiering räcker inte till, konstaterar Naturvårdsverket i en utvärdering.

Dagens regler om älgförvaltningen infördes 2012 och den bärande delen av finansieringen av administration, älginventeringar och andra insatser är de fällavgifter som betalas för varje skjuten älg. Avgifterna varierar mellan länen.

Naturvårdsverket har utvärderat systemet och en slutsats är att intäkterna från fällavgifter inte räcker för att täcka de behov som finns. Därför behövs en ny utredning om en stabil och långsiktig finansiering och en analys av hur mycket medel som i dagsläget saknas för att täcka alla kostnader.

Enligt verket behövs även en ekonomisk kompensation till län där man fäller få älgar jämfört med län som har en hög avskjutning. Medel för detta bör vara öronmärkta, skriver Naturvårdsverket i rapporten till regeringen.

Login