Bo Rothstein: Opartiska myndigheter byggde tilliten – inte svenska värderingar

Bo Rothstein har två ärenden med sin nya bok, Grundbulten. Dels skriva om Sveriges moderna historia, dels utvidga Sveriges demokrati till att också gälla ekonomin. ”Jag är oroad över det ökande stödet för illiberala politiska partier”, säger han.

Bo Rothstein är aktuell med sin första populärvetenskapliga bok, Grundbulten (Fri tanke förlag).<br>
Bo Rothstein är aktuell med sin första populärvetenskapliga bok, Grundbulten (Fri tanke förlag).
Foto: Simon Ryden
0:000:00