Betänkande: Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Finansutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för 2020 inom utgiftsområde 2, som uppgår till ca 17,4 miljarder kronor. Även de förslag om bemyndiganden om ekonomiska åtaganden som regeringen begärt tillstyrks, liksom regeringens förslag om att godkänna investeringsplaner för Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket. Utskottet tillstyrker också regeringens förslag om att godkänna stadgeändringar för Nordiska investeringsbanken. Utskottet avstyrker de alternativa budgetförslagen från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Vidare avstyrks motionsförslag om Agenda 2030.

I betänkandet finns två reservationer (SD och V) och fyra särskilda yttranden (M, SD, V och KD). Ledamöterna från Moderaterna, Sverigedemo­kraterna, Vänsterpartiet

Utskottsbetänkande (PDF)

 

Login