Automatiserat beslutsfattande ökar effektiviteten – men uppföljning brister

DATABESLUT. Flera myndighetsbeslut tas i dag av datorer. Det automatiserade beslutsfattande leder till ökad effektivitet och rättssäkerhet enligt Riksrevisionen. Men de fel som uppstår riskerar att minska tilliten till statsförvaltning, enligt myndigheten. 

Traditionen av automatiserat beslutsfattande går tillbaka till 1970-talet. På senare år har det vuxit lavinartat och under 2019 fattade 13 myndigheter totalt 121 miljoner automatiserade beslut, visar Riksrevisionens granskning.

Det finns många fördelar med det automatiserade beslutsfattandet. Det har lett till minskade kostnader, kortare väntetider och ökad rättssäkerhet. Däremot så ser Riksrevisionen också risker med att besluten inte följs upp.

– Vår bedömning är att myndigheterna har lagt för stort fokus på låga kostnader och för lite på kontroll och uppföljning, säger riksrevisor Helena Lindberg, i ett pressmeddelande.

Login