Assar Lindbeck har avlidit

DÖDSFALL. Ekonominestorn Assar Lindbeck har avlidit 90 år gammal. Han är bland annat känd för Lindbeckskommissionen som tillsattes under den ekonomiska krisen i början av 1990-talet.

Assar Lindbeck var nationalekonom och disputerade 1963 med avhandlingen "A study in monetary analysis". Han var professor på Handelshögskolan 1964-71 och blev därefter chef för Institutet för internationell ekonomi, en post han innehade fram till 1995.

Han var länge aktiv i Socialdemokraterna men lämnade partiet i protest mot förslaget om löntagarfonder i början av 1980-talet.

Under 1990-talskrisen ledde han den ekonomikommission som regeringen Bildt tillsatte. I dagligt tal kom den att kallas Lindbeckskommissionen och den presenterade 113 reformförslag för den ekonomiska politiken. Flera av förslagen har senare blivit verklighet, så som exempelvis en självständig riksbank.

Login