Andersson (S): Ser inget egenvärde i att öka statsskulden

Ett ökat offentligt investeringsutrymme för att möta behoven av upprustad infrastruktur var en återkommande önskan från näringslivet vid Fossilfritt Sveriges konferens. Men för S-ledaren Magdalena Andersson är det inte aktuellt att kraftigt öka statsskulden, vilket både MP och V förespråkar.

Andersson på Fossilfritt Sveriges scen tillsammans med Malin Strand och Svante Axelsson.<br>
Andersson på Fossilfritt Sveriges scen tillsammans med Malin Strand och Svante Axelsson.
Foto: Anders G Warne / Fossilfritt Sverige
Jacob Hederos

Där kritiker ser förslag om ökad statsskuld som oansvarig ekonomisk politik, är det ett återkommande budskap från bland annat representanter för Fossilfritt Sveriges färdplansägare att det behövs en mer expansiv

Altinget logoRikspolitik
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget rikspolitik får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00