Amanda Lind vill stoppa bidrag till odemokratiska aktörer

Det kommande skärpta demokrativillkoret för bidrag till civilsamhället bedöms öka myndigheternas arbetsbelastning. Regeringen vill därför öka förvaltningsanslaget till MUCF och Myndigheten för stöd till trossamfund (SST). LSU anser att ökningen är ”rimlig”.

”Varken odemokratiska aktörer eller otydliga regler ska stå i vägen för civilsamhällets viktiga roll i demokratin.” säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) i en skriftlig kommentar till Altinget.
”Varken odemokratiska aktörer eller otydliga regler ska stå i vägen för civilsamhällets viktiga roll i demokratin.” säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) i en skriftlig kommentar till Altinget.Foto: Stefan Jerrevång/TT
Marie Lundahl

Som Altinget har tidigare rapporterat rycker skärpta villkor för statsbidrag till civilsamhällesorganisationerna närmare, då Demokrativillkorsutredningen ledd av Peder Liljeqvist väntas leda till ny lagstiftning.

Ministern: Inga ”odemokratiska aktörer”

Nu vill regeringen rusta de myndigheter som ger bidrag till civilsamhällesorganisationerna för att kunna hantera en ökad arbetsbelastning inför skärpta bidragsvillkor.

"Offentliga bidrag ska inte gå till verksamheter som inte är förenliga med samhällets grundläggande värderingar. Nu får myndigheterna bättre möjligheter att säkerställa det. Rättssäkerhet och långsiktighet är viktigt för det breda civilsamhället. Varken odemokratiska aktörer eller otydliga regler ska stå i vägen för civilsamhällets viktiga roll i demokratin." säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) i en skriftlig kommentar till Altinget.

Mer pengar till MUCF

Regeringen vill öka det permanenta förvaltningsanslaget till Myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågors (MUCF) med 7 miljoner kronor, eftersom de skärpta demokrativillkoren bedöms kommer att kräva en större arbetsinsats från MUCF.

I dagsläget får myndigheten drygt 51 miljoner kronor i förvaltningsanslag, och har runt 100 anställda.

Kunskap om trosfrågor

Även Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) har fått en ökad arbetsbelastning då fler myndigheter och kommuner behöver stöd i frågor rörande religion och tro. Myndigheten föreslås få ett ökat anslag med 3 miljoner kronor.

Regeringen bedömer nu att behovet av SST:s stöd kommer att öka ännu mer och även omfatta frågeställningar kopplat till områden som kommunal förvaltning och sjukvård.

Nu vill regeringen införa en ny trossamfundslagstiftning, vilket skulle innebära nya demokrativillkor också för trossamfunden, samt att myndigheten får ett ökat ansvar. Myndigheten har i dagsläget 13 miljoner kronor i förvaltningsanslag och runt 10 anställda.

”Minst sagt rimligt”

 I en tweet kommenterade Landsrådet Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) att man anser att det nya anslaget är rimligt, inte minst för att frigöra pengar till ungdomsrörelsen.

Nämnda personer

Amanda Lind

Språkrör Miljöpartiet, riksdagsledamot, ordförande i kulturutskottet
Psykolog (Umeå uni., 2009)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00