Debatt

Almega: Så kan Arbetsförmedlingen fortsätta att reformeras

Tre år efter att regeringen, Centerpartiet och Liberalerna kom överens om att reformera Arbetsförmedlingen ser vi att förändringarna har burit frukt. Men mycket återstår att göra. Det skriver Per Hammar, näringspolitisk expert Almega, Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen, och Fredric Skälstad, branschchef Almega utbildningsföretagen.

Arbetsförmedlingens uppdrag måste renodlas, skriver debattörerna.
Arbetsförmedlingens uppdrag måste renodlas, skriver debattörerna.Foto: Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

– Nu har jag fått mer arbetserfarenhet. Jag är verkligen glad för det. Det tar jag med mig och hoppas att jag får jobba kvar. Det säger Rozina som har fått hjälp av ett matchningsföretag att, via praktik, hitta ett arbete.

Från hopplöshet till hopp

Många kanske tar det för givet, men möjligheten att gå till ett arbete kan vara skillnaden mellan hopp och hopplöshet, mellan utanförskap och integration. Rozina är en av 50 101 personer som i fjol anvisades till Arbetsförmedlingens nya matchningstjänst Rusta och matcha. Där får långtidsarbetslösa stöd av fristående jobbförmedlare. Resultaten överträffar med råge Arbetsförmedlingens egen målsättning. Drygt hälften av deltagarna hade inom 90 dagar efter avslutad insats ett jobb eller påbörjat en utbildning.

Fler företag måste uppmuntras att anställa långtidsarbetslösa genom ett anställningsstöd som alltid följer med individen.

En ny granskning från Almega visar dock att fyra av fem arbetslösa aldrig får ta del av tjänsten. I slutet på 2021 fick bara 30 procent av Jobb- och utvecklingsgarantins drygt 130 000 långtidsarbetslösa hjälp av fristående leverantörer. Övriga har helt enkelt sorterats bort. Var fjärde deltog inte i någon aktivitet alls. Många andra är placerade i Arbetsförmedlingens egen insats, Matchning och uppföljning, som dessvärre varken fokuserar på matchning eller följer upp resultat och innehåll.

Fortsätt förändra

Tre år efter att regeringen, Centerpartiet och Liberalerna kom överens om att reformera Arbetsförmedlingen ser vi att förändringarna har burit frukt. Införandet av Rusta och matcha kan beskrivas som en succé. Men mycket återstår att göra. Januariavtalet var startskottet – inte slutpunkten – för reformen av Arbetsförmedlingen.

Almega presenterar därför fem förslag på hur nästa steg kan tas:

  1. Nytt uppdrag att förhindra långtidsarbetslöshet. Alla arbetslösa, inte bara de som varit arbetslösa i mer än 12 månader, måste få välja en fristående matchningsleverantör så fort behovet av stöd kan konstateras. Arbetslösa måste skyndsamt anvisas till effektiva insatser – matchning, arbetsmarknadsutbildning eller andra rustande förmedlingsinsatser.
  2. Valfrihet för arbetslösa som står längst ifrån arbetsmarknaden. Långtidsarbetslösa med svagast ställning på arbetsmarknaden måste få det starkaste stödet. Även de med nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning måste få välja fristående leverantör. Fler företag måste uppmuntras att anställa långtidsarbetslösa genom ett anställningsstöd som alltid följer med individen.
  3. Ny modell för att profilera arbetssökande. Kompetenskartläggningen behöver fördjupas så att rätt stöd kan ges direkt. Arbetsförmedlingens nya AI-baserade profileringsverktyget måste bli beslutande i stället för vägledande.
  4. Renodla Arbetsförmedlingens uppdrag. Myndighetens uppdrag (myndighetsutövning, anskaffning av insatser, kontroll och uppföljning av leverantörer och arbetssökande, samverkan med branscher och kommuner, expertmyndighet på arbetsmarknadens kompetensförsörjning) måste renodlas. Först då kan Arbetsförmedlingen fokusera på uppföljning och kontroll av upphandlade leverantörer.
  5. En mer transparent resultatstyrning. Till harm för de arbetslösa uppfyller Arbetsförmedlingen sällan prognoserna i de upphandlade tjänsterna. En transparent resultatstyrning av tjänsterna behövs för att ytterligare förbättra resultaten i tjänsterna. Den politiska styrningen behöver också bli mer långsiktig och förutsägbar för att de arbetslösa ska få rätt stöd.

Dessa förslag skulle förbättra matchningen och bryta långtidsarbetslösheten för alla grupper av arbetssökande. Alla arbetslösa måste få samma chans som Rozina att lämna långtidsarbetslösheten. Reformarbetet behöver ta ny fart. Det är dags för Arbetsförmedlingen 3.0.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00