"Aktiv FN-politik är en central uppgift för Sveriges nya regering"

DEBATT. FN-medlemskapet är viktigt för Sveriges säkerhet. Sveriges roll som litet men aktivt land i FN måste förvaltas oavsett vilken regering Sverige får, skriver Svenska FN-förbundet.

Av: Petra Hallebrant
Generalsekreterare i Svenska FN-förbundet

 

Firandet av FN-dagen den 24 oktober omgärdas av turbulens både globalt och på hemmaplan. Det förnyade kärnvapenhotet, klimatförändringarna, humanitära katastrofer och rekordstort antal flyktingar påverkar samarbetet i FN. Arbetet med att bilda en ny svensk regering drar ut på tiden. Svensk utrikespolitik har dock alltid präglats av samsyn mellan partierna.

Framgångsrikt 

Nationell säkerhet förutsätter global säkerhet och en viktig del i den insikten är Sveriges medlemskap i Förenta Nationerna. FN-samarbetet har varit och är historiskt framgångsrikt. Ett av många exempel är att färre människor dog i konflikt under 2000-talets första decennium än under något decennium under hela 1900-talet. Att nära en miljard människor har lyfts ur extrem fattigdom är en grund för att nå målet i Agenda 2030 att utrota världsfattigdomen. Den 70-årsjubilerande FN-förklaringen om de mänskliga rättigheterna är ytterligare en milstolpe.

FN ger små länder inflytande

En av FN:s många uppgifter är, med den förre svenske generalsekreteraren Dag Hammarskjölds ord, att värna de små ländernas intressen. FN-samarbetet ger också små länder möjlighet att få inflytande i världspolitiken i kraft av goda och genomtänkta förslag. Det har Sverige utnyttjat genom att bland annat bidra till de internationella konventionerna för barns och kvinnors rättigheter. 

Sverige har som medlem i FN:s säkerhetsråd under de två senaste åren åter visat att ett litet land kan göra avtryck. Den svenska FN-representationen i New York har aktivt drivit frågor som konfliktförebyggande, kvinnors roll i fredsprocesser och dialog med civilsamhällets organisationer. Sverige har också fått igenom humanitära resolutioner i krigets Syrien och varit med och riktat omvärldens uppmärksamhet mot folkmordet i Myanmar.

Att små länder sluter upp kring FN-tanken är viktigt också för dialogen med de stora aktörerna. FN-chefen António Guterres betonade vid säkerhetsrådets besök i Hammarskjölds Backåkra i våras just Sveriges roll som brobyggare i ett splittrat säkerhetsråd.

Sverige är en viktig FN-medlem 

Vid sidan av aktiv FN-politik har 80 000 svenska kvinnor och män arbetat i FN-organisationen genom åren. I dag bekämpar svenska kvinnor och män internationell terrorism genom att delta i FN:s insats i Mali. Att flera svenskar på senare tid har tillträtt höga poster i FN-systemet är ett kvitto på att Sverige ses som en tillförlitlig FN-medlem.

Aktiv dialog krävs 

Sverige lämnar snart över stafettpinnen efter rådsplatsen. Rollen som litet men aktivt land i FN måste förvaltas. För oss i den svenska FN-rörelsen är det avgörande att FN-engagemanget förblir starkt. Ett led i den strävan är att olika aktörer – regering, riksdag, myndigheter och civilsamhälle – löpande samlas kring dialog om Sveriges FN-medlemskap.

Att genom fortsatt aktiv FN-politik och en stark FN-röst värna både global och nationell säkerhet är en central uppgift för Sveriges nya regering – både efter att det svenska rådsmedlemskapet upphör vid årsskiftet och på längre sikt.

Forrige artikel "Skrota byråkratin som drabbar småföretagare" Næste artikel V: Sänk ledamöternas arvoden V: Sänk ledamöternas arvoden