Debatt

37 organisationer: Ni kan bättre, regeringen

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till en global hållbar utveckling. Det skriver företrädare för 37 olika organisationer. 

”Trots att vi är en liten nation har Sverige länge spelat en viktig roll genom att leda och driva på en hållbar och rättvis global utveckling”, skriver debattören.
”Trots att vi är en liten nation har Sverige länge spelat en viktig roll genom att leda och driva på en hållbar och rättvis global utveckling”, skriver debattören.Foto: Pontus Lundahl/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga 37 underskrifter

Tobias Linghag
Verksamhetsledare, Framtidsjorden

Johanna Eliasson
Ordförande, Vänsterns internationella forum

Isabella Holmquist
Ordförande, Svalorna Indien Bangladesh

Kerstin Bergeå
Ordförande, Svenska freds och skiljedomsföreningen

Clara Berglund
Generalsekreterare, Sveriges kvinnoorganisationer

Daniel Karlsson
Tf. generalsekreterare, Olof Palmes internationella center

Paul Carlsson
Ordförande, Praktisk solidaritet

Shahab Ahmadian
Ordförande, Män

Prudence Woodford-Berger
Ordförande, PRO global/Pensionärer utan gränser

Alice Blondel
Kanslichef, Swedwatch

Mattias Brunander
Generalsekreterare, Diakonia

Josephine Sundqvist
Generalsekreterare, Läkarmissionen

Peter Brune
Generalsekreterare, War child

Andreas Stefansson
Generalsekreterare, Svenska Afghanistankommittén

Malin Nilsson
Generalsekreterare, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF)

Mattias Ingeson
Generalsekreterare, Erikshjälpen

Martin Nihlgård
Generalsekreterare, IM

Anna Stenvinkel
Generalsekreterare, Forum civ

Petra Tötterman Andorff
Generalsekreterare, Kvinna till kvinna

Ingela Holmertz
Generalsekreterare, RFSU

Gustaf Lind
Generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

Martina Hibell
Generalsekreterare, Barnfonden

Alexander Clemenson
Generalsekreterare, KFUM Sverige

Lotta Sjöström Becker
Generalsekreterare, Kristna fredsrörelsen

Suzanne Standfast
Generalsekreterare, Oxfam Sverige

Niclas Lindgren
Direktor, PMU

Lena Sundh
Ordförande, Operation 1325

Maria Nyberg
Generalsekreterare, Union to union

Therèse Engström
Generalsekreterare, International rescue committee (RESCUE)

Ulrika Urey
Generalsekreterare, Fairtrade Sverige

Jon Fridholm
Tf. verksamhetschef, Östgruppen

Karin Lexén
Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Erik Lysén
Act Svenska kyrkan

Charlotta Norrby
Generalsekreterare, Svenska missionsrådet

Mariann Eriksson
Generalsekreterare, Plan international Sverige

Louise Lindfors
Generalsekreterare, Afrikagrupperna

Anna Nilsdotter
Generalsekreterare Water aid Sverige

Att Sverige ska föra en politik som på alla områden bidrar till genomförandet av Agenda 2030 är beslutat både i Sveriges riksdag och av EU. Riksdagen har sagt att all svensk politik – nationell och internationell – ska bidra till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Det innebär bland annat att de Globala målen aldrig kan vara en angelägenhet för enbart en minister eller ett departement. 

Därför har vi i rapporten Barometer 2024, som presenteras i dag, granskat deklarationer, strategier, regleringsbrev, budgetar och regeringens officiella kommunikation inom 24 politikområden, bland andra miljö och klimat, jämställdhet, fred och säkerhet och internationell handel. Bara på ett enda område har regeringen fört en politik som tydligt bidragit positivt.

Uppstår målkonflikter 

Inom övriga områden har politiken antingen bidragit direkt negativt eller utgjorts av en kombination av beslut som både främjar och hämmar global utveckling. Sammantaget är det en försämring jämfört med senaste granskningen (2020), inte minst på miljö- och klimatområdet och när det gäller finansiering av de Globala målen.

En förutsättning för att tackla de globala utmaningarna är att skapa synergier mellan olika politikområden. Regeringsföreträdare lyfter till exempel vikten av relationen mellan bistånd och handel. Men för att följa riksdagsbeslutet om att ”ingen ska lämnas utanför” måste de människor som lever i störst fattigdom och utsatthet prioriteras genomgående. Det gäller även när det uppstår målkonflikter med svenska handels- eller migrationspolitiska intressen.

 

Tillbakagången för demokratin och jämställdhet globalt, att allt fler människor lever under förtryck, leder till krig och konflikter som tvingar människor på flykt. 

Vi befinner oss i något som liknar en perfekt storm av sammanlänkade kriser. Klimatkrisen med torka och översvämningar leder till hunger och fattigdom. Tillbakagången för demokratin och jämställdhet globalt, att allt fler människor lever under förtryck, leder till krig och konflikter som tvingar människor på flykt. Det behövs krafttag av sällan skådat slag för att vända utvecklingen. Och vi behöver mer än någonsin göra detta i ett gränsöverskridande samarbete. Sverige kan bidra på många sätt, bland annat på FN:s toppmöte i september där världens länder måste ta sats för att accelerera arbetet framåt.

90 rekommendationer

Trots att vi är en liten nation har Sverige länge spelat en viktig roll genom att leda och driva på en hållbar och rättvis global utveckling. Ett positivt exempel från vår granskning är hur Sverige använder sin röst för att lyfta kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter globalt. Goda exempel tenderar att sprida sig och plockas upp av fler.

Vårt bidrag är rapportens 90 rekommendationer, både för enskilda politikområden och till hjälp för ett kraftfullt och effektivt genomförande av hela samstämmighetspolitiken.

Regeringens samtliga ministrar är bundna av beslut i EU och riksdagen att bidra till en hållbar och rättvis utveckling.

När kommer regeringens plan för hur det ska gå till?


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024