Ingen effekt av rehabgarantin

ARBETSLINJE. Rehabiliteringsgarantin som ska få personer med psykiskt ohälsa tillbaka i arbete har hittills kostat staten över 6 miljarder kronor. Men ingenting tyder på att pengarna har hjälpt. Riksrevisionen råder regeringen att lägga ner satsningen.

För att minska sjukskrivningarna för psykisk ohälsa har regeringen och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, varje år sedan 2008 tecknat avtal om extra pengar till landstingen för en rehabiliteringsgaranti. Pengarna ska vara en stimulans för landstingen att erbjuda patienterna terapi som behandling, framförallt KBT (kognitiv beteendeterapi).

Psykisk ohälsa är orsaken till fyra av tio sjukskrivningar, så en förutsättning för att få ner kostnaderna för sjukskrivningarna är att göra något åt den psykiska ohälsan.

Men extra pengar till landstingen i form av en rehabiliteringsgaranti är fel medicin, konstaterar Riksrevisionen i en rapport.

Login