Nytt regeringsmål: Max 9 sjukpenningdagar 2020

SOCIALFÖRSÄKRING. Satsningar på arbetsmiljö och psykvård är några av de åtgärder regeringen vill sätta in för att få hejd på de ökande sjuktalen. Målet är att antalet dagar med sjukpenning ska minska till i genomsnitt nio per person och år innan år 2020 är slut. 
   Men det nya målet kan göra det svårare att nå regeringens jobbmål.

Varje prognos från Försäkringskassan visar samma tydliga trend: Antalet dagar med sjukpenning per person ökar för varje gång.

I juli i år var sjukpenningtalet 10,1 dagar. Det innebär att varje försäkrad på ett år har sjukpenning i genomsnitt 10,1 dagar. Det var en ökning med 1,2 dagar sedan juli förra året, och enligt prognoserna kommer ökningen att fortsätta.

– Det här är en av regeringens riktigt stora utmaningar, sade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) när hon på onsdagen presenterade ett åtgärdsprogram för att minska sjukfrånvaron.

Login