Här vill staten helst vara med och bestämma

STATLIG STYRNING. Regeringens styrning av kommuner och regioner är tydligt fokuserad på vård, skola och omsorg, enligt en kartläggning från Statskontoret. Det gäller bland annat de 13 nya statsbidrag som tillkom förra året, men även de 28 statsbidrag som upphörde att gälla.

Regeringen styr kommuner och regioner inom i princip alla politik- och utgiftsområden. Det konstaterar Statskontoret i sin kartläggning av utvecklingen av den statliga styrningen av kommuner och regioner, en kartläggning som myndigheten har genomfört för tredje året i rad.

Men den statliga styrningen är samtidigt tydligt fokuserad på utbildningsområdet samt på vård- och omsorgsområdet, enligt rapporten. Detta gäller inte minst de riktade statsbidragen, en form av statlig styrning som är ett rött skynke för Sveriges kommuner och regioner. SKR för en intensiv kamp mot ökad frihet för kommuner och regioner genom ökade generella statsbidrag och minskade villkorade statsbidrag.

Men Statskontorets rapport är en ren kartläggning av den statliga styrningen genom statsbidrag, men också genom exempelvis statliga uppdrag, nationella samordnare och inriktningsdokument.

Login