Hundra tjänster på Försvarsmaktens högkvarter kan bli civila

ORGANISATION. För att få en fullt bemannad försvarsledning, föreslås nu ett hundratal militära tjänster att omvandlas till civila vid högkvarteret och försvarsgrensstaberna.

Försvarsmakten tillsatte ledningsutredning 19 som skulle se över hur ledningsnivån var strukturerad inom myndigheten. Den tidigare Must-chefen Gunnar Karlsson ledde utredningen.

Ett av förslagen från utredningen är att militära tjänster på ledningsnivå ska omvandlas till civila, som Officerstidningen var först att rapportera om. Totalt handlar det om cirka hundra tjänster som ska vara aktuella att göra om till civila.

Anledningen är bristen på officerare. För att inte dränera förbanden på officerare, vill man att militära tjänster på Försvarsmaktens högkvarter och försvarsgrensstaberna ska kunna bli civila befattningar. På så sätt skulle man få en fullt bemannad försvarsledning till år 2025.

Login