Prenumerera

Läs Altinget gratis i 14 dagar

Få tillgång till ett eller flera av våra 11 nischområden som ger dig initierad bevakning av svensk sakpolitik, eller kontakta oss på [email protected] för att höra mer.

  • Tillgång till alla låsta artiklar på valda nischområden
  • Nyhetsbrev som ger överblick inom ditt område
  • Nyheter, bakgrund, analyser, debatt, porträtt och namnnytt

Välj dina nischområden

Arbetsmarknad

Altinget arbetsmarknad täcker exempelvis sysselsättning, arbetsrätt, kompetensförsörjning, jobbtillväxt, arbetsmiljö, avtalsrörelser och diskriminering.

14 dagars gratis provperiod

Bo och Bygg

På Altinget Bo och Bygg kan du bland annat läsa om bostadsförsörjning, byggregler, utvecklingen på bostadsmarknaden, hyres- och ägandefrågor, stads- och samhällsutveckling och hållbart byggande.

14 dagars gratis provperiod

Civilsamhälle

Altinget Civilsamhälle ger dig läsning om den ideella och idéburna sektorn. Här bevakas frågor kring bland annat idéburen välfärd, idrottsrörelserna, de religiösa samfunden och folkbildningen.

14 dagars gratis provperiod

EU

Altinget EU rapporterar om politiska skeenden på EU-nivån samt om svenska företrädare i Bryssel. Här läser du om frågorna som EU-kommissionen driver, hur de tas emot av parlamentet och om de politiska relationerna inom unionen i stort.

14 dagars gratis provperiod

Infrastruktur

På Altinget Infrastruktur kan du läsa nyheter, debatt och analys om politiken bakom besluten. Områden som väg, järnväg, flygtrafik, avfallshantering, VA-frågor, klimatanpassning och bredbandsutbyggnad bevakas.

14 dagars gratis provperiod

Miljö och Energi

Altinget miljö ger dig journalistik om bland annat klimatet, energin, skogen, djurskyddet, Agenda 2030, naturskydd, jordbruk, jakt och avfall.

14 dagars gratis provperiod

Omsorg

Altinget omsorg bevakar äldreomsorgen, LSS-frågor, socialtjänsten, beroendevården, hemtjänsten, omhändertaganden, hemlöshet med flera omsorgsrelaterade frågor.

14 dagars gratis provperiod

Rikspolitik

Altinget rikspolitik rapporterar bland annat om riksdagsarbetet, demokratifrågor, förvaltningspolitik, partierna, opinionen och budgetfrågor.

14 dagars gratis provperiod

Säkerhet

Altinget säkerhet ger dig det aktuella inom säkerhetspolitik, försvarsfrågor, arktis, blåljus, civilförsvar, informationssäkerhet och krisberedskapsfrågor.

14 dagars gratis provperiod

Utbildning

Altinget utbildning ger dig läsning om betyg, skolval, forskning, nationella prov, lärarutbildningen, driftsformer och digitalisering.

14 dagars gratis provperiod

Vård och Hälsa

Altinget Vård och hälsa bevakar sjukvården, regionerna, folkhälsofrågor, läkemedel, missbruksvård, psykiatrin, rehabilitering samt relevanta socialförsäkringar.

14 dagars gratis provperiod
Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024