Robert Svanström

Chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening

Utbildning Fil.mag i farmaci (Uppsala uni./University of London, 2006), fil.mag i företagsadministration och ekonomi (Stockholms uni. 2013)

Född 13. september 1982, Stockholm

Hemsida

Pröva utbildning gratis i 14 dagar

  • Nyheter
  • Personnytt
  • Politisk kalender
  • Förslag från regering
  • Beslut från riksdagen
Gratis provabonnemang