Lars Gert Lose (52)

Departementschef, Udenrigsministeriet
tidigare ambassadör, Washington, USA, udenrigspolitisk rådgiver, Statsministeriet
Utbildning: cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1997)
Födelseort: Köpenhamn

17 december 1969 Icon / Social / Twitter

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget