Ingrid Carlgren

Styrelseledamot Idéburna skolors riksförbund, professor i pedagogik 
Tidigare rektor Lärarhögskolan Stockholm