Felix König (36)

Kommunikations- och påverkanschef RFSL
Tidigare politiskt sakkunnig till Åsa Lindhagen (MP), Alice Bah Kuhnke (MP) och Isabella Lövin (MP).
Utbildning: Fil. kand statsvetenskap (Försvarshögskolan, 2015), fil. mag mänskliga rättigheter (EHS, 2021)
Födelseort: Jönköping

5 oktober 1986 Icon / Social / Twitter

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget