Debatt

Välfärden behöver använda det man redan har smartare

De verkliga förlorarna om inget görs är alla vi skattebetalare och samhällsinvånare som faktiskt förväntar oss att kvaliteten inom vård, skola och omsorg upprätthålls även i framtiden, skriver Alexander Löfgren, doktor i industriell ekonomi och organisation.

Det finns ingen magisk lösning på välfärdens ekonomi och kompetensutmaning. Att antingen effektivisera eller skjuta till mer resurser kommer inte vara tillräckligt, skriver debattören.
Det finns ingen magisk lösning på välfärdens ekonomi och kompetensutmaning. Att antingen effektivisera eller skjuta till mer resurser kommer inte vara tillräckligt, skriver debattören.Foto: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT
Alexander Löfgren
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Välfärden fick inte mer pengar än så här denna budgetomgång, så hur gör vi det bästa av situationen? Utmaningen för både kommuner och regioner är att de sitter i en dubbel rävsax i form av urholkade finanser och en stundande kompetensbrist. SKR:s senaste ekonomirapport visar att rådande inflation och konjunkturläge tvingar kommuner och regioner till stram hushållning framöver. Och deras årliga kartläggning av välfärdens kompetensförsörjning visar att kvaliteten i vård, skola och omsorg hotas av akut kompetensbrist de kommande tio åren när 300 000 anställda går i pension.

Räcker inte att effektivisera eller skjuta till mer pengar

Det finns ingen magisk lösning på välfärdens ekonomi och kompetensutmaning. Att antingen effektivisera eller skjuta till mer resurser kommer inte vara tillräckligt. Ett av grundproblemen är att nuvarande offentliga förvaltningsmodeller inte är anpassade för den nya verkligheten. Verksamheterna behöver bli bättre på att hantera föränderliga samhällsbehov, ökande digitalisering, och anställdas krav på ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Svaret är inte att vända upp och ned på organisationerna strukturellt eller ekonomiskt. Lösningen finner vi i kollektiv intelligens.

Kollektivt intelligent vård, skola och omsorg behöver därför fokusera mer på hur vi bättre tar tillvara kunskapen och kapaciteten i verksamheterna.

Forskningen inom kollektiv intelligens på Handelshögskolan i Stockholm visar på hur ökad samarbetsskicklighet som är skalbar från enskilda grupper till hela verksamheter är avgörande för att få ut mer effekt av befintlig organisation, samt bygga uthållig prestation och välmående hos både chefer och medarbetare.

Ta tillvara på kunskapen

Kollektivt intelligent vård, skola och omsorg behöver därför fokusera mer på hur vi bättre tar tillvara kunskapen och kapaciteten i verksamheterna genom att:

  1. Organisera existerande resurser mer flexibelt så att en större andel anställda ägnar sig åt produktion av välfärdstjänster som möter de faktiska samhällsbehoven i stället för administration.
  2. Skapa en hållbar arbetsplats där chefer och medarbetare hjälps åt att koordinera arbetet genom ”de fyra F:en” – rimliga förväntningar och relevanta förutsättningar för det som ska uppnås, samt regelbundna uppföljningar av förverkligande av resultat och förbättringar framåt.
  3. Etablera samarbetsarenor inom och mellan kommuner och regioner som tillsammans tar itu med svåra rekryterings- och bemanningspussel för effektivare resursanvändning inom framför allt vårdsektorn.

Förenklat handlar detta om att identifiera kritiska verksamhetsområden inom välfärden som behöver göras mer värdeskapande och välmående, ge de anställda mer inflytande över hur arbetet bör utföras och hur kompetensen bäst används, samt starta konkreta samarbeten tvärs kommuner och regioner för gemensam problemlösning inom prioriterade utmaningar.

Det går att lösa

Situationen för Sveriges kommuner och regioner är komplex, däremot inte omöjlig att lösa. Men då behöver vi adressera problemen med smarta sätt att organisera, leda och samarbeta i komplexitet. Genom beprövade kollektivt intelligenta verksamhetsformer kan vi ta oss an välfärdens kombinerade ekonomi- och kompetensutmaning med en verktygslåda som ännu inte används, och än mindre ens nämns i debatten. De verkliga förlorarna om inget görs är alla vi skattebetalare och samhällsinvånare som faktiskt förväntar oss att kvaliteten inom vård, skola och omsorg upprätthålls även i framtiden.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00