Vårdförbundet utökar strejkvarsel

Om inte konflikten mellan Vårdförbundet och arbetsgivarnas parter Sobona och Sveriges Kommuner och Regioner får en lösning bryter en vårdstrejk ut nästa vecka. Nu utökas varslet med ytterligare 1 900 personer.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro deltog i en manifestation utanför Karolinska sjukhuset i Huddinge när övertidsblockaden trädde i kraft i april.
Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro deltog i en manifestation utanför Karolinska sjukhuset i Huddinge när övertidsblockaden trädde i kraft i april.Foto: Caisa Rasmussen/TT
Linda Berglund

Huvudfrågan i förhandlingarna gäller en stegvis arbetstidsförkortning. Sedan den 25 april råder övertids-, mertids- och nyanställningsblockad och den 21 maj varslade Vårdförbundet om strejk i fem regioner och på två sjukhus i Stockholm från och med 4 juni. 

Nu utökas strejkvarslet till att omfatta 170 arbetsplatser, däribland 60 vård- och hälsocentraler från och med den 11 juni. Därmed inkluderas även Region Västmanland och Region Värmland.

Verksamheter som vårdar livshotande akuta sjukdomar och skador, psykiatri och enheter som vårdar barn undantas från strejk. Även palliativ vård och vård i livets slutskede och kroniska sjukdomar där sjukvårdens insatser på kort sikt kan förhindra allvarliga komplikationer eller tidig död undantas.

– Vi har givetvis gjort genomtänkta och ansvarsfulla överväganden för att patientsäkerheten inte ska äventyras vid en strejk. Vårdförbundets medlemmar har dessutom legitimationsyrken, det innebär att vi alltid tar ansvar för patienten vi har framför oss. Men ansvaret för att säkra befolkningens behov av hälso- och sjukvård ligger hos politikerna, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro i ett pressmeddelande

Medlarna som är inkallade på Sobonas avtalsområde har tidigare aviserat att ett bud kommer att läggas. Vårdförbundet har tidigare sagt nej till medling på SKR:s avtalsområdet.

I den konsekvensanalys som SKR skickat in till Medlingsinstitutet gällande det första strejkvarslet i fem regioner bedöms att en strejk kan innebära akut fara för liv och hälsa.

– De fem regioner som är varslade om strejk bedömer att konsekvenserna kan medföra akut fara för liv. Vårdförbundets stridsåtgärder anses därför vara samhällsfarliga på grund av de betydande risker och negativa effekter de kan få för patienters liv och hälsa, säger Johan Kaarme, chef avdelningen vård och omsorg hos SKR i ett pressmeddelande.

Läs också

Nämnda personer

Sineva Ribeiro

Förbundsordförande Vårdförbundet och ledamot TCO
Sjuksköterska (1989), specialistutbildning inom kirurgisk omvårdnad (1995)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00