TCO: ”Regeringen öppnar för föräldrapenningsfusk”

Förslaget om att överlåta föräldrapenningdagar behöver pausas. ”Det här förslaget öppnar för fusk med föräldraförsäkringen”, säger Therese Svanström, ordförande för TCO till Altinget.

Foto: Eva Edsjö
Linda Berglund

I budgetpropositionen för 2024 har regeringen lagt ett förslag om att föräldraförsäkringen ska ändras så att det blir möjligt att överlåta 90 föräldrapenningdagar till andra närstående än den andra föräldern, makar eller sambor. Ändringen ska börja gälla vid halvårsskiftet.

Förslaget har bland annat kritiserats av S-kvinnor för att öppna för ett nanny-system i Sverige, eftersom dagarna kan överlåtas till vem som helst. Begreppet närstående kan inte definieras i lagtext. 

Även TCO är kritiska mot förslaget och vill att regeringen pausar och remitterar förslaget igen. Therese Svanström säger att eftersom lagförslaget saknar krav på sjukpenninggrundande inkomst öppnar det för att till exempel låta en pensionerad mor- eller farförälder ta hand om barnet och kunna ta ut föräldradagsersättning för det.

– Det finns flera möjligheter till både kreativa lösningar och upplägg. Det finns ingen nedre åldersgräns eller krav på sjukpenninggrundande inkomst. Man borde ta sig tiden att se över de förslag som ligger på bordet.

TCO:s förslag
  • Endast möjligt att överlåta föräldrapenningdagar om föräldern själv har en sjukpenninggrundande inkomst. Det betyder att föräldrar som saknar inkomst och erhåller föräldrapenning på grundnivå (oftast studerande och arbetslösa) inte kommer att kunna överlåta föräldrapenningdagar till andra.
  • Endast möjligt att överlåta föräldrapenningdagar till någon som har en sjukpenninggrundande inkomst, vilket är detsamma som en person som är försäkrad för föräldrapenning genom arbete. Det betyder att det inte kommer att vara möjligt att överföra föräldrapenning till personer som är försäkrade genom bosättning.
  • Endast möjligt att överlåta föräldrapenningdagar på sjukpenningnivå, vilket innebär att föräldrapenningdagar på lägstanivå inte kommer att kunna överlåtas.
  • Endast möjligt att överlåta föräldrapenning till personer som har fyllt (till exempel) 20 år.

Förslaget har brutits ut ur Utredningen om en modern föräldraförsäkring som lämnade sitt slutbetänkande 2017. Den remitterades, men enligt TCO skiljer sig det förslag som nu ligger på bordet från det som utredningen föreslog.

”I det förslaget skulle 60 dagar kunna överlåtas under barnens första tre år och för barn i åldern 3-10 år skulle 4 dagar per år kunna överlåtas. I det aktuella lagförslaget föreslås 90 dagar kunna överlåtas när som helst fram till barnet fyller 12 år (med begränsningen att maximalt 96 dagar får tas ut efter barnet fyllt fyra år)”, står det i en skrivelse som skickats till socialdepartementet. I skrivelsen pekar fackförbundet också på att förslagets nuvarande utformning öppnar för välfärdskriminalitet, eftersom det är svårt att kontrollera vem som verkligen har hand om barnet. 

”Det har visats i flera utredningar att det är svårt att kontrollera om barn inte är på förskolan när föräldrar vabbar. Det torde bli ännu svårare och ännu mer kostsamt att kontrollera att barn verkligen tas om hand av de personer som får föräldrapenningdagar överlåtna till sig”, står det.

Vill ha paus

TCO har en löpande dialog med den politiska staben hos socialförsäkringsminister Anna Tenje (M),men har fått till svar att de inte gör samma bedömning av riskerna kring att till exempel föräldrapenningdagar ska kunna överlåtas till minderåriga.

– Man slår ifrån sig lite och säger att barn ska gå i skola, men skolplikten gäller ju bara upp till årskurs nio. Gymnasiet är inte obligatoriskt, så det är klart att det finns en möjlighet att alldeles för unga i din närhet kan erhålla ersättning som förslaget ser ut nu, säger Therese Svanström.

Hon poängterar att TCO inte är emot att förändra föräldraförsäkringen för att öka flexibiliteten för till exempel ensamstående, egenföretagare och andra familjekonstellationer, men att de risker som TCO pekar på i liggande förslag måste vägas in.

– Jag tror att det skulle vara ganska enkelt att pausa förslaget och få en second opinion på hur det ser ut. Jag tycker att det är en ganska enkel lösning på problemet. 

Ministern tillbakavisar kritiken

Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) säger till Altinget att de exempel TCO lyfter som risker är olagliga. 

– De exempel som TCO lyfter har jag viss respekt för, men de handlar oftast om att man begår välfärdsbrott och det ska vi beivra i alla dess delar. 

Att det inte finns någon åldersgräns i förslaget handlar om att det inte finns någon nedre åldersgräns i dagens föräldraförsäkring. En åldersgräns för överlåtelse skulle slå mot unga föräldrar. 

Anna Tenje menar att det finns andra vägar att komma åt om till exempel yngre syskon ii gymnasieålder skulle få dagar överflyttade till sig. 

– Har man en ökad frånvaro så är det studiebidraget som ryker. Dessutom påverkas ens egna möjligheter att hänga med i studierna. DEt är inte givet att man vill försaka både sina egna studier och sin egen inkomst i för att ta hand om ett barn.

TCO pekar ju på risken för hedersproblematik?

– Vi tar detta på stort allvar. Det här ska vi beivra, men vi kan bara konstatera att det här finns redan idag. Det är et problem, men ska man vara helt ärlig, använder man systematiskt överlåtelse för att utnyttja sina flickor i familjen, så hamnar men i statens strålkastarljus här.

Regeringens förslag skickades på remiss till Lagrådet i juni. I yttrandet skriver Lagrådet att de inte har några synpunkter.

Nämnda personer

Therese Svanström

Ordförande TCO
fil. kand. i statsvetenskap (Örebro uni. 1997)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024