Debatt

Riksförbundet FUB: Viktiga myndigheters webbplatser obegripliga för många 

Riksförbundet FUB granskning av myndigheters webbplatser visar på stora brister gällande tillgång till lättläst information. Det skriver Anders Lago, ordförande Riksförbundet FUB, Christina Heilborn, förbundssekreterare Riksförbundet FUB och Markus Petersson, ordförande Inre ringen Sverige – FUB:s nätverk för medlemmar med intellektuell funktionsnedsättning.

Myndigheter behöver följa lagen och göra sina webbplatser tillgängliga för alla.
Myndigheter behöver följa lagen och göra sina webbplatser tillgängliga för alla.Foto: Annika Byrde/NTB/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

FUB:s målgrupp är personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF), men enligt Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) behöver cirka 800 000 personer i Sverige lättlästa texter för att kunna ta del av information på jämlika villkor. Det finns flera anledningar till att människor kan behöva en lättläst text. Utöver personer med intellektuell funktionsnedsättning handlar det exempelvis om personer med dyslexi eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, personer med svenska som andra språk eller helt enkelt ovana läsare.

Stora brister enligt granskning

FUB har granskat 16 centrala myndigheters webbplatser. Vi har valt ut myndigheter som arbetar med frågor som i hög grad berör personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det handlar om myndigheter som arbetar med socialtjänst, hälso- och sjukvård, socialförsäkring, folkhälsa och utbildning. Men även myndigheter som har ett ansvar för kris och beredskap och brott.

Granskningen visade på stora brister när det gäller tillgänglig information på myndigheternas webbplatser:

  • Två saknade helt lättläst text på sin webbplats, sex hade endast begränsad information på lättläst.
  • På sex av webbplatserna var det svårt att hitta den lättlästa informationen, vilket i sig är motsägelsefullt.
  • Fem av webbplatserna benämnde text som lättläst, trots att texterna inte följde grundläggande riktlinjer för lättläst.
  • Fem webbplatser hade länkar från sin lättlästa information till icke-lättläst text, vilket innebar att informationen som helhet inte var tillgänglig.
  • Alla webbplatser utom en saknade bildstöd till den lättlästa texten. Avsaknad av bildstöd minskar begripligheten avsevärt.

Anmärkningsvärt resultat

Granskningens dystra resultat är anmärkningsvärt, då myndigheter har ett uttalat krav på sig att tillhandahålla tillgänglig information. Enligt DOS-lagen, det vill säga lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, skulle myndigheters och offentliga aktörers webbplatser vara tillgängliga senast den 23 september 2020. Med tillgänglighet menas att en webbplats ska kunna användas av alla som besöker webbplatsen. I språklagen anges att språket i offentlig verksamhet ska vara enkelt och begripligt och i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som trädde i kraft i Sverige i januari 2009, fastställs rätten till information på ett sätt som man förstår.

Granskningens dystra resultat är anmärkningsvärt, då myndigheter har ett uttalat krav på sig att tillhandahålla tillgänglig information.

Enligt MTM krävs bland annat följande för att alla ska ha möjlighet att ta del av information:

  • Sammanhanget ska vara tydligt.
  • Texten ska bestå av vardagliga ord och korta rader.
  • Text och bild ska samspela.
  • Den text som läsaren möter ska vara överskådlig och tilltalande.

Följ lagen

Ett gott exempel på en webbplats som har hörsammat tidigare kritik från FUB, i samband med Rysslands invasion av Ukraina, är krisinformation.se. Då var webbplatsens lättlästa information mycket bristfällig, men efter ett omfattande arbete är webbplatsen nu tillgänglig för många fler. Riksförbundet FUB och Inre Ringen Sverige uppmanar myndigheter på lokal-, regional- och central nivå att ta sitt ansvar, följa lagen, och göra informationen på webbplatsen tillgänglig för alla medborgare.

Nämnda personer

Anders Lago

Förbundsorförande Riksförbundet FUB

Christina Heilborn

Förbundssekreterare Riksförbundet FUB
Juristlinjen (Stockholms uni., 1994)

Markus Petersson

Ordförande Inre ringen Sverige – FUB:s nätverk för medlemmar med intellektuell funktionsnedsättning

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00