Debatt

Nu måste regeringen agera mot assistansbrottsligheten

Inför en generell tillståndsplikt för alla anordnare av personlig assistans, alltså även för brukare som väljer att utföra assistansen i egen regi. Det skriver Patrik Silverudd, näringspolitisk expert Vårdföretagarna.

Inom den personliga assistansen har ett antal allvarliga och graverande fall av fusk och brottslighet skadat förtroendet för en av de största och viktigaste frihetsreformerna i modern tid, skriver debattören. 
Inom den personliga assistansen har ett antal allvarliga och graverande fall av fusk och brottslighet skadat förtroendet för en av de största och viktigaste frihetsreformerna i modern tid, skriver debattören. Foto: Hasse Holmberg/TT
Patrik Silverudd
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vårdföretagarna har länge arbetat för bättre skydd av välfärdssystemen och har under åren tagit fram en rad förslag på området. I oktober uppvaktade vi justitieminister Gunnar Strömmer med åtta konkreta åtgärder för att hålla kriminella borta från vård och omsorg. Alla som är i behov av vård eller omsorg ska känna tillit till välfärdens verksamheter och Vårdföretagarnas medlemmar vill inte konkurrera med kriminella. 

Inom den personliga assistansen har ett antal allvarliga och graverande fall av fusk och brottslighet skadat förtroendet för en av de största och viktigaste frihetsreformerna i modern tid. I dag har drygt 13 000 personer beviljad assistansersättning från Försäkringskassan. Var och en av dessa kan intyga vad insatserna betyder för att kunna leva ett självständigt liv. Enskilda individer som gömmer sig bakom företag för att komma åt resurser avsedda för assistansberättigade måste med kraft bekämpas. Vårdföretagarna har under lång tid lagt fram förslag som syftar till just det.

Välkommet slutbetänkande

Det nyss presenterade slutbetänkandet ”Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen” från bidragsbrottsutredningen är därför mycket välkommet. Här föreslås bland annat ett utökat uppdrag till ett antal myndigheter att förebygga brott mot välfärdssystemen. I det ingår bland annat att vissa beslutande aktörer ska få större möjligheter att hämta in uppgifter från andra aktörer som ett led i att förhindra att brott begås eller vid misstanke om felaktigheter. Man föreslår även ett inrättande av ett register över beslutade sanktionsavgifter och att det införs ett system med bidragsspärr inom välfärdsområdet. 

Vårdföretagarna ställer sig i huvudsak bakom utredningens förslag. Utredningen fastslår att en majoritet av alla felaktiga utbetalningar beror på felaktiga ansökningar. En mer automatiserad inhämtning av uppgifter föreslås, enligt samma modell som Skatteverket använder för att inhämta uppgifter inför deklarationen. Vårdföretagarna ställer sig bakom detta. Det kan både leda till minskat antal felaktiga ansökningar och minska onödig administration. Vårdföretagarna anser att det ska vara lätt att göra rätt för alla inblandade parter, såväl enskilda individer som företag. 

Utred anordnarnas ansvar

Utredningen föreslår vidare att det bör tillsättas flera ytterligare utredningar med syfte att se över vissa av välfärdens regelverk inom exempelvis assistansersättningen. Utredningen menar att insynen för beslutande myndighet är alltför begränsad och att det finns en påtaglig risk för att oseriösa aktörer kan utnyttja systemet. Vårdföretagarna har inget emot ytterligare utredningar men ser redan nu flera genomförbara åtgärder, som vi förespråkat under lång tid:

  1. Inför en generell tillståndsplikt för alla anordnare av personlig assistans, alltså även för brukare som väljer att utföra assistansen i egen regi. 
  2. Förhindra försäljning av tillstånd att bedriva personlig assistans. I dag säljs vilande verksamheter med befintliga tillstånd för flera hundra tusen kronor utan att ny ägar- och ledningsprövning görs. Detta möjliggör för oseriösa aktörer att ta sig in i branschen.
  3. Säkerställ att brukare och personlig assistent befinner sig på samma plats när assistansen ska utföras genom exempelvis ett check-in/check-out system.

Vi ser också ett behov av att utreda och tydliggöra anordnarnas ansvar. Nu förväntar vi oss att riksdag och regering ser till att både Vårdföretagarnas och utredningens förslag också genomförs i praktiken. Det är dags för handling!


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024