Narkotikautredaren: Att göra Naloxon receptfritt löser inte allt

Läkemedelsverket öppnar för att Naloxon skulle kunna bli receptfritt under vissa förutsättningar. Bra, men inte tillräckligt, anser regeringens utredare Thomas Lindén. 

Utredare Thomas Lindén anser att det krävs mer än receptfrihet för att öka Naloxonets tillgänglighet.
Utredare Thomas Lindén anser att det krävs mer än receptfrihet för att öka Naloxonets tillgänglighet.Foto: Fredrik Surell/TT
Linda Berglund

I november presenterade Narkotikautredningen sitt förslag om en lagändring så att naloxon som används vid opioidöverdoser skulle kunna vara tillgängligt på till exempel härbärgen, men fortfarande skrivas ut av läkare. Socialminister Jakob Forssmed (KD) sade i samband med överlämnandet att han var positiv till idén.  

– Det har få negativa effekter att man delar ut, så jag ser ju framför mig att det är ett förslag som vi ska försöka arbeta med skyndsamt, sade han till Altinget då.

Läs också

2022 utredde Läkemedelverket och Socialstyrelsen i ett gemensamt regeringsuppdrag frågan om receptfrihet. Läkemedelsverket kom då fram till att naloxon redan var registrerat som ett receptläkemedel och att det inte gick att ändra det utan att ett företag kom in med en ny ansökan med ny information och att en ändring krävde fördjupad utredning. Efter utredningen 2022 gjorde Läkemedelsverket en fördjupad fortsatt juridisk analys som blev klar i juni 2023. Den kom till en annan slutsats, nämligen att med nuvarande gällande lagstiftning så kan Läkemedelsverket lägga rådgivningen på apotekspersonal och därigenom uppfylla utbildningskravet för att naloxon skulle kunna bli receptfritt. 

Men Thomas Lindén tycker inte att skillnaden mellan analyserna är så stor.

– Det är en ny juridisk bedömning, men den säger säger inget annorlunda egentligen, säger Thomas Lindén.

Tre krav

Efter att utredningen lämnats över kallade Jakob Forssmed till sig Läkemedelsverket och Socialstyrelsen för ett möte. Efter det mötet gick Läkemedelsverket ut med ett pressmeddelande om att Naloxon skulle kunna bli receptfritt, under vissa förutsättningar.

Ett företag måste komma in med en ny ansökan till Läkemedelseverket, och att den kliniska utredningen landar i att det är möjligt. Apoteken måste också sköta rådgivningen. Inget av det är uppfyllt i skrivande stund. 

Enligt Thomas Lindén löser inte receptfrihet heller de problem som utredningen velat komma åt när det handlar om tillgängligheten till Naloxon. En eventuell framtida receptfri produkt på apotek kanske främst kommer att köpas av andra grupper än brukarna, till exempel anhöriga.

– Receptfria läkemedel får man enligt läkemedelslagen inte dela vidare, så en kommun kan inte köpa receptfritt Naloxon och sedan dela vidare till personal på härbärgen. Så då blir det inte tillgängligt bara för att det är receptfritt, säger han.

Det var inte heller receptfrihet som var utredningens uppdrag.

– Det utredningen skulle svara på var hur Naloxon skulle kunna bli mer tillgängligt för fler yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, säger Thomas Lindén. 

Kan ta tid

Enligt Paulina Tuvendal, senor rådgivare på Läkemedelsverket har de haft initiala kontakter med Apoteksföreningen om rådgivningen. 

– Vi har förberett så långt det går, nu behöver vi få en ansökan, säger hon till Altinget. 

Generellt tar Läkemedelsverkets behandling av en ansökan cirka sex månader, och en ansökan on naloxon kommer att vara prioriterad

– Jag tror tyvärr att det kommer att ta längre tid än vad man kanske hoppas, om det över huvud taget är möjligt, säger Thomas Lindén.

Nämnda personer

Jakob Forssmed

Socialminister (KD), förste vice ordförande Kristdemokraterna
fil. mag. statsvetenskap (Göteborgs uni., 2000)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00