Debatt

LO: Inte värdigt att acceptera orättvisan med karensavdraget

Regeringen vill nu döda hoppet om en rättvis sjukförsäkring. Det görs med platta och hånfulla argument om självrisk och bidragsmissbruk. Karensavdraget bör avskaffas, skriver Susanna Gideonsson, ordförande för LO.

Regeringen vill nu döda hoppet om en rättvis sjukförsäkring. Det görs med platta och hånfulla argument om självrisk och bidragsmissbruk, skriver Susanna Gideonsson, ordförande för LO.
Regeringen vill nu döda hoppet om en rättvis sjukförsäkring. Det görs med platta och hånfulla argument om självrisk och bidragsmissbruk, skriver Susanna Gideonsson, ordförande för LO.Foto: TT/Montage
Susanna Gideonsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

När M-KD-L-(SD)-regeringen nu lägger ner utredningen om karensavdraget som förra regeringen tillsatte försenar de ytterligare en rättvis och stabil sjukförsäkring. Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) bedyrar att en ny utredning ska tillsättas, kanske som ett litet hundben till SD som gläfste högt om frågan i valrörelsen och vann tusentals arbetarröster på det. Nu slår de på trumman igen och kallar Tenje till socialutskottet. Vi synar gärna deras agerande.

Upp till bevis. Ska ni svika ert vallöfte eller inte?

Anna Tenje och regeringen verkar strunta i SD. Dels eftersom utredningen som redan hunnit en bit med analysarbetet helt sonika läggs ner, dels när vi ser de ytterst snåla kommentarerna om den nya utredningen som ska tillsättas.

Vi har inte sett några direktiv, men uttalanden som det av Tenje att ”karensavdraget fyller en viktig funktion som självrisk för att motverka omotiverat hög korttidssjukfrånvaro” bådar inte gott för vård- och omsorgsanställda, butikspersonal och andra yrkesgrupper som arbetar mitt i smittspridningen.

Gamla ruttna argument

Argumentet att karensavdraget är en nödvändig ”självrisk” i sjukförsäkringen ignorerar helt det faktum att ersättningen efter karensavdraget är 80 procent och minskande ju längre du är sjuk. Gamla ruttna argument att människor skulle sjukskriva sig av bekvämlighetsskäl väger tyngre än att hundratusentals personer i kontaktyrken utsätts för smittorisk på sina arbeten och tappar tusentals kronor när de smittas. Tyngre än att arbetare helt enkelt inte har råd att vara sjuka och att sjukförsäkringen därmed i praktiken har en inbyggd smittspridningsmekanism. Tyngre än att karensavdraget är en klasslagstiftning som drabbar arbetare i allmänhet och arbetare i kontaktyrken i synnerhet.

Tenje säger att hon vill se vad reformen, när karensdagen ersattes med ett karensavdrag, har fått för genomslag. Låt oss redan nu visa på några exempel.

  • Under 2019 gick nära var fjärde kvinna i arbetar- och tjänstemannayrken till arbetet fyra gånger eller mer trots dåligt hälsotillstånd. Bland män i arbetaryrken nära var femte.
  • Fyra av tio kvinnor i arbetaryrken har inte råd att vara sjuka. Detta på grund av deltidsarbete och osäkra anställningsvillkor i kombination med låga lönenivåer. Med allt sämre samhällsekonomi har gruppen sannolikt ökat.
  • Under pandemin kunde nio av tio medlemmar i LO-förbunden inte arbeta hemifrån. Orättvisan ligger inte bara i att vissa yrkesgrupper är mer utsatta för smitta, vissa yrkesgrupper kan också genom att arbeta hemma undvika den stora ekonomiska förlust som karensavdraget innebär.

Platta och hånfulla argument

Kanske är regeringen också intresserade av Coronakommissionens slutsatser kring hur smittspridning kan minskas. Ekonomi och yrke påverkade tydligt risken för att smittas av covid 19. Man konstaterar att det är myndigheternas ansvar att utforma åtgärder för hela befolkningen. En sådan åtgärd skulle kunna vara att inte bestraffa sjuka arbetare med extra avdrag från den redan snåla ersättningen vid sjukdom.

Såväl enskilda LO-förbundsmedlemmar som samhällsekonomin och folkhälsan skulle gynnas av att karensavdraget togs bort.

Regeringen vill nu döda hoppet om en rättvis sjukförsäkring. Det görs med platta och hånfulla argument om självrisk och bidragsmissbruk.

LO kan inte godta annat än att karensavdraget avskaffas, för alla och för alltid. Det är inte värdigt Sverige att acceptera denna fundamentala orättvisa och att vara det enda landet i Norden med ett karensavdrag.

Nämnda personer

Anna Tenje

Äldre- och socialförsäkringsminister (M)
Studier i statsvetenskap (Linnéuniversitetet), studier vid programmet för europeisk administration/politologi (Linnéuniversitetet och Edinburgh University)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024