Debatt

Låt inte bristen på LSS-boenden hamna i skymundan i debatten

Vi kan inte ignorera bristen på LSS-boenden när vi pratar om de utmaningar som finns i landets grupp- och servicebostäder. Det skriver initiativtagarna till Funktionshinderbanan Robin Berkhuizen och Bo Hejlskov Elvén.

Det finns för få LSS-boenden, menar debattörerna.
Det finns för få LSS-boenden, menar debattörerna.Foto: Karlskrona kommun
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

FUB och SKR verkar just nu för att kompetenslyftet inom LSS ska bli av. Det är positivt att den här debatten förs, men det finns en risk att ett ytterligare, allvarligt problem hamnar i skymundan: det utbredda underskottet på LSS-boenden. Det stämmer att de som jobbar på LSS-boenden behöver en stärkt kompetens och möjlighet att ta till sig av ny forskning och information. Men de behöver också bra och tillgängliga arbetsmiljöer.

Behövande tvingas bo hemma

Precis som FUB och SKR skriver så ser vi att allt fler personer med funktionsnedsättningar beviljas insatsen boende med särskilt stöd, i folkmun kallat LSS-boende. Enligt Boverkets senaste bostadsmarknadsundersökning visar det sig dock även att fler än hälften av landets kommuner har ett underskott på LSS-boenden. I dessa kommuner bor dessutom 80 procent av befolkningen, och många av dem uppger att de kommer ha fortsatt brist på två och fem års sikt.

Brist på boenden försämrar arbetsmiljön när vi av nöd klumpar ihop personer som inte passar bra tillsammans, med olika diagnoser och personligheter.

Bristen på LSS-boenden skapar stora problem för de personer som har rätt till insatsen. De tvingas bo kvar hemma långt efter att de känner sig redo att flytta hemifrån. I vissa fall placeras de på boenden med grannar som de inte har något gemensamt med, ibland dessutom långt ifrån familj och vänner. Ofta får de inte möjlighet att välja ett boende i en miljö de trivs med, med en inriktning som är anpassad för deras intressen och behov. Kommunerna i sin tur får betala dyra viten när de inte kan placera de som blivit beviljade insatsen.

Säkerställ bostadsbeståndet

Vi kan inte ignorera bristen på LSS-boenden när vi pratar om de utmaningar som finns i landets grupp- och servicebostäder. Det absolut viktigaste är att personalen har rätt kompetens, men vi behöver också säkerställa att vi har balans i bostadsbeståndet.

Brist på boenden försämrar arbetsmiljön när vi av nöd klumpar ihop personer som inte passar bra tillsammans, med olika diagnoser och personligheter. Med ett tillräckligt antal boenden kan kommunerna placera personer där de passar in och har störst chans att bli en harmonisk del av gruppen. Det är både bra för de boende och för personalen som ger dem stöd och service.

Vi vill därför ställa oss bakom FUB och SKR:s uppmaning till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M), men komplettera med följande:

  • Initiera en bred diskussion tillsammans med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson om hur vi stärker kommunernas möjlighet att bygga fler (och bättre) LSS-boenden.
  • Lyft in kompetens om den fysiska miljön och LSS-boendens utformning i det nationella kompetenscentrumet för frågor som rör intellektuell funktionsnedsättning och autism.

Kompetenslyft räcker inte

Vi håller med FUB och SKR om att det nu krävs krafttag. Men vi behöver mer än ett kompetenslyft inom LSS; vi behöver ett generellt lyft och en nationell diskussion om hur vi säkerställer att samhället lever upp till lagstiftningens ambitioner. Med rätt insatser kan vi skapa en bättre morgondag för personer med funktionsnedsättningar i Sverige – och för personalen som hjälper och stöttar dem i deras vardag.

Nämnda personer

Camilla Waltersson Grönvall

Socialtjänstminister (M)
Lärarutbildning svenska/engelska (ej avslutad), Högskolan i Karlstad och Göteborgs universitet

Andreas Carlson

Infrastruktur- och bostadsminister (KD), ledamot i partistyrelsen
Fristående kurser i kommunikation, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, fristående kurs i juridik, Lunds universitet

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00