Debatt

Humana: Så får vi bort fusket – och behåller valfriheten

Det är nödvändigt att stärka regelverket och tillgodose resursbehovet inom assistansen. Detta görs bäst genom att införa tillståndsplikt för egen regi, samt höjd schablonersättning – vilket skulle skapa långsiktiga spelregler för assistansbranschen. Det skriver Hans Dahlgren, vd för Humana Assistans.  

<div>”Sektorn personlig assistans står inför utmaningar när det gäller att balansera mellan att förhindra fusk och samtidigt bevara valfriheten för kunderna”, skriver Humanas vd.&nbsp;</div>
”Sektorn personlig assistans står inför utmaningar när det gäller att balansera mellan att förhindra fusk och samtidigt bevara valfriheten för kunderna”, skriver Humanas vd. 
Foto: Kallestad, Gorm, Caisa Rasmussen/TT
Hans Dahlgren
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Tiotusentals svenskar som har eller jobbar med personlig assistans drabbas av besparingar, fusk och minskad valfrihet. Regeringens vårbudget måste innehålla kraftiga och snabba åtgärder för att ge personlig assistans rimliga och rättvisa villkor. Det är dags att införa tillståndsplikt för alla som bedriver personlig assistans – och att höja ersättningen rejält.

Tillståndsplikt skulle förhindra fusk 

Sektorn personlig assistans står inför utmaningar när det gäller att balansera mellan att förhindra fusk och samtidigt bevara valfriheten för kunderna. Sedan 2017 har antalet assistansföretag minskat med en tredjedel, vilket innebär en tydlig risk för minskad tillgänglighet och valfrihet. Samtidigt vet vi att personlig assistans är en av de sektorer som är mest utsatta för välfärdsbrottslighet, vilket drabbar såväl individuella brukare och medarbetare, som seriösa aktörer genom osund konkurrens. 

En tydlig åtgärd för att minska risken för fusk är tillståndsplikt för egen regi, det vill säga när en brukare själv är arbetsgivare och anordnare av sin assistans. Tillståndsplikt skulle ge alla som bedriver assistans samma regelverk att förhålla sig till så att konkurrensen inte snedvrids genom att vissa aktörer kan bedriva verksamhet på ett sätt som inte var avsett med lagen. 

En rejäl minskning av bolag 

Antalet assistansbolag minskade alltså kraftigt, från 1 215 bolag 2017 till 803 i slutet av 2023. Denna alarmerande minskning pekar på ett behov av mer resurser och tydligare reglering. Minskningen beror bland annat på indragna tillstånd. Genom att införa tillståndsplikt på egen regi kan myndigheterna ha bättre kontroll över verksamheten och vilka som får bedriva verksamhet. Tillståndsplikt innebär att företagen måste uppfylla specifika krav och standarder för att få bedriva verksamhet, vilket skulle öka kunskapsnivån hos utförarna och minska risken för fusk eller felaktigheter som beror på okunskap.

En välfungerande assistans med seriösa aktörer kräver inte bara tydligare reglering, utan även tillräckliga resurser. 

 

Många assistansaktörer lägger också ned för att kalkylen helt enkelt inte går ihop. En välfungerande assistans med seriösa aktörer kräver inte bara tydligare reglering, utan även tillräckliga resurser. För att säkerställa att assistansbranschen kan fortsätta att leverera högkvalitativ omsorg till sina brukare är det avgörande att regeringen går fram med en extra höjning av ersättningen för assistansen i vårpropositionen.

I mer än tio år har ersättningshöjningen legat under varje års lönerevision. Utan en rimlig höjning riskeras både valfriheten för brukarna och regelefterlevnaden, då vissa seriösa aktörer riskerar att få lägga ner. Det som följer med lägre ersättningar är också risker för minskad kvalitet inom assistansen. Fusk och oegentligheter riskerar att öka då företagen kan lägga mindre tid och resurser på uppföljning och kontroll. Mindre nogräknade aktörer kan gena gällande kraven i regelverket. Risken blir särskilt påtaglig för de aktörer som har begränsade krav och uppföljning från myndigheterna, som aktörer inom egen regi. 

Av yttersta vikt att regeringen tar sitt ansvar 

En extra höjning i vårbudgeten kan användas för att kompensera tio års kostnadsökningar och säkerställa att assistansföretagen har tillräckliga resurser för att möta brukarnas behov på ett adekvat sätt. Detta skulle bidra till att stabilisera assistanssektorn och säkerställa dess fortsatta tillgänglighet, valfrihet och kvalitet. Det är av yttersta vikt att regeringen tar ansvar för att säkerställa en hållbar och trygg assistansbransch för alla assistansberättigade. 

Personlig assistans är ofta avgörande för ett fritt och fungerande vardagsliv. Att kunna välja vem som utför assistansen borde vara en självklarhet. En bevarad valfrihet är avgörande för välbefinnande och självbestämmande. Då får inte seriösa aktörer slås ut, av osund konkurrens och otillräckliga resurser. 

Mindre fusk och ökad kvalitet betyder att brukarna kan fortsätta välja bland ett brett utbud av assistansföretag och därigenom få tillgång till den bästa möjliga omsorgen. Därför är det nödvändigt att både stärka regelverket och tillgodose resursbehovet inom assistansen. Detta genom att införa tillståndsplikt för egen regi och genom en högre höjning av schablonersättningen till de som får assistans. Assistansbranschen måste vara trygg och tillgänglig över tid för dem som behöver den mest. Alla är värda ett bra liv. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024